Transformacja cyfrowa – na czym polega i jak przeprowadzić w przedsiębiorstwie?


Wiele mówi się o wyzwaniach biznesu w dzisiejszym świecie. Jednym z nich jest cyfrowa transformacja. Czym jest i co zrobić by przebiegła bez problemu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czego dotyczy transformacja cyfrowa, oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa firmy to nie tylko proces wprowadzania w przedsiębiorstwie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie narzędzi, to również zmiany w sposobie działania i zarządzania
organizacją,
 w celu ulepszenia jego działania i zwiększenia efektywności, uwzględniające nieustanny rozwój w świecie cyfrowych rozwiązań. Pandemia wymusiła, wprowadzenie w wielu firmach, szybkiej digitalizacji kluczowych procesów biznesowych, rozpoczynając cyfrową rewolucję wśród polskich przedsiębiorstw.

Jakich obszarów przedsiębiorstwa może dotyczyć transformacja
cyfrowa?

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  poprzez wprowadzenie systemów informatycznych do zarządzania produkcją, magazynem, finansami, czy też cyfrowym obiegiem dokumentów
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie
  rozumiana jako wprowadzenie narzędzi do współpracy zdalnej i elektronicznego przepływu dokumentów, np. obieg faktur czy zdalny obieg umów
 • Sprzedaż i obsługa klienta
  czyli wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do obsługi klienta, takich jak chatboty czy platformy e-commerce
 • Analiza danych
  poprzez wykorzystanie narzędzi do gromadzenia i analizy danych, takich jak Business Intelligence oraz Big Data

Jakie korzyści wynikają z transformacji cyfrowej firmy?

Transformacja cyfrowa przynosi wiele wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa, między innymi:

 • Zwiększanie efektywności

Wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala na automatyzację wielu procesów i zmniejszenie liczby błędów, np. poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur można minimalizować ryzyka błędów w danych na wystawianych fakturach.

 • Optymalizację procesów

Ujednolicenie powtarzalnych procesów i czynności oraz ich automatyzacja pozwalają na znaczna oszczędność czasu wynikającą z uproszczenia lub skrócenia ich przebiegu, np. wprowadzenie cyfrowego archiwum i repozytorium dokumentów. Jest to łatwy i szybki dostęp do dokumentów dla uprawnionych osób.

 • Usprawnienie komunikacji

Narzędzia do współpracy zdalnej i elektroniczny przepływ dokumentów umożliwiają lepszą komunikację i wymianę informacji w przedsiębiorstwie, np. wprowadzenie możliwości współpracy na jednym dokumencie przez zespół pracujący zdalnie, znacznie ułatwia komunikację i przyspiesza proces.

 • Zwiększenie możliwości analizy danych

Narzędzia do gromadzenia i analizy danych pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i zachowań rynku, co może przyczynić się do lepszego dostosowania oferty do potrzeb, a także budowanie przewagi konkurencyjnej, np. poprzez efektywniejsze docieranie do grup docelowych

 • Poprawa efektywności obsługi klienta

Narzędzia takie jak chatboty czy platformy e-commerce pozwalają na szybszą i bardziej efektywną obsługę klienta oraz dostępność oferowanych produktów i usług.

 • Przyspieszenie procesów decyzyjnych

Dostęp do aktualnych i rzetelnych danych pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz dokładniejszą analizę ryzyka i otoczenia biznesowego.

 • Zwiększenie konkurencyjności i dostosowanie do rynku

Wprowadzenie optymalizacji i automatyzacji w ramach nowoczesnych technologii pozwala przedsiębiorstwu na efektywniejszy rozwój i szybsze reakcje biznesowe, a w efekcie lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku i zwiększenie swojej konkurencyjności.

 • Oszczędności w firmie

Automatyzacja procesów i zmniejszenie liczby błędów daje realne oszczędności związane z obniżeniem kosztów produkcji czy obsługi klienta.

Czym dla przedsiębiorców jest transformacja cyfrowa?

Jak wskazuje raport firmy doradczej EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”, wydany w marcu 2021, aż trzy czwarte właścicieli firm uważa, że transformacja cyfrowa jest to sposób na zwiększenie efektywności działań, a połowa widzi w niej możliwości rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jak już wspomniano cyfrowa transformacja firm to proces, który trwa i rozbudowuje się wraz z pojawiającymi się potrzebami czy uwarunkowaniami otoczenia. Wprowadzając cyfrowe rozwiązania przedsiębiorca powinien mieć więc na uwadze takie cechy produktu jak: skalowalność systemów i aplikacji oraz gwarancje usługi serwisu i wsparcia.

Czym dla przedsiębiorców jest transformacja cyfrowa?

Skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej firmy wymaga właściwego przygotowania się do tego procesu. Należy określić i zminimalizować ryzyka oraz znaleźć sposoby na pokonanie ewentualnych barier. Niezwykle istotnym w tym procesie jest dobór odpowiednich narzędzi i technologii, a następnie dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstwa. Nie można zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla pracowników, tak by umiejętnie i chętnie korzystali z nowych narzędzi.


Primesoft Polska od 20 lat wspiera firmy w dostarczaniu rozwiązań i systemów IT. Dostępne w infrastrukturze chmurowej, jak i w opcji On Premises, wspomagają i optymalizują codzienne procesy, zachodzące w przedsiębiorstwach różnych branż.


Dobrym przykładem właściwie przeprowadzonej cyfrowej transformacji mogą być projekty przeprowadzone w firmie Agrosimex Polipak.:
W obu spółkach cyfryzacją objęto kilka kluczowych procesów, a apetyt na dalszą cyfryzację nie maleje. Przede wszystkim, poprzez digitalizację działu księgowego oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów finansowych, faktury w obu firmach procesowane są efektywnie i na czas. Uruchomienie Systemu V-Desk to również cyfryzacja takich procesów jak: obieg korespondencji, zamówień i umów. W ramach rozwiązania wraz z potrzebami Klienta uruchamiane są kolejne moduły. Jakich obszarów dotyczą? Więcej informacji o tym znajdziesz w zakładce case study.

Dlaczego podczas transformacji cyfrowej warto skorzystać z usług i produktów Primesoft Polska?

Klienci Primesoft doceniają bieżące wsparcie i doradztwo przez cały okres współpracy, które otrzymują w każdym zakresie w ramach dostarczanych rozwiązań, a także skalowalność i rozwój produktów, które są dostosowywane wraz z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowo-prawnym w ich firmach.
Wprowadzając nasze rozwiązania Klienci mogą spać spokojnie ponieważ spełniają one wymagania w zakresie zapewniania Compliance w ramach rozwiązań IT. Nasz system elektronicznego obiegu faktur jest w pełni zintegrowany z rządowym systemem KSeF, umożliwiając efektywne
przekazywanie ustrukturyzowanych e-faktur. Natomiast w związku z narzuconą Dyrektywą UE 2019/1937 dotyczącą mającej wkrótce obowiązywać ustawy o sygnalistach, oferujemy gotowe rozwiązanie, dostępne „od ręki”, stworzone zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy i sugestiami naszych Klientów – aplikacja Sygnalista Primesoft Polska. Więcej o wymaganiach prawnych, dotyczących Sygnalisty przeczytasz na naszym blogu. Transformacja cyfrowa firmy nie jest trudna z zaufanym partnerem biznesowym. Porozmawiajmy już dziś.

Porozmawiaj z nami o tym jak możemy Ci pomóc