System do rozliczania ewidencji online 

Moduł Ewidencja zastępuje tradycyjne formy weryfikacji obecności pracowników i stanowi intuicyjne miejsce ewidencjonowania czasu pracy. W systemie V-Desk moduł ten jest dodatkowo wyposażony w alerty przypominające o konieczności uzupełnienia ewidencji, które mają zapobiec przestojom i blokowaniu pracy działów kadr i HR. Wszystkie zgromadzone dane oraz informacje są przechowywane i dostępne w bezpiecznej chmurze. 

Czy znasz te problemy z rozliczaniem ewidencji? 

Ewidencja czasu pracy pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli jest ona prowadzona poprawnie w systemie V-Desk, to masz pewność, że jest prowadzona zgodnie z prawem. 

System V-Desk wszystkie informacje o ewidencji czasu pracy przechowuje i udostępnia odpowiednim osobom w bezpiecznej chmurze. 

W systemie V-Desk wszystko trafia na elektroniczne biurko osoby, który może zatwierdzić ewidencję czasu pracy pracownika jednym kliknięciem. 

Ewidencja czasu pracy w V-Desk i V-Desk GA 

Moduł Ewidencja jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

Ewidencja czasu pracy – FAQ 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe, by prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika i inne świadczenia związane z pracą. Pracodawca za nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy pracownika ponosi karę. O jej wysokości decyduje inspektor PIP w zależności od stopnia naruszenia przepisów prawnych.

Inspektorzy PIP mają za zadanie monitorować, czy pracodawcy stosują się do obowiązującego prawa, w tym regulacji dotyczących: warunków zatrudnienia, wynagrodzeń, czasu pracy i umów.

Ewidencjonowanie czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nawet tego, który zatrudnia tylko jednego pracownika. Zgodnie z art. 149 §1 Kodeksu pracy (kp) ewidencja czasu pracy służy prawidłowemu ustalaniu wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. 

Nie istnieje taki wymóg.

Lista obecności może być uzupełnieniem ewidencji czasu pracy. Jednak żadne przepisy nie wskazują na konieczność jej prowadzenia w firmie.