Elektroniczny obieg korespondencji 

Elektroniczny obieg korespondencji w systemie V-Desk to zbiór narzędzi umożliwiających automatyczną rejestrację oraz archiwizację dokumentów spływających do oraz wychodzących z firmy. Tworzy on jedno źródło przechowywania informacji o dokumentach przychodzących i wychodzących oraz udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym osobom. Elektroniczna kancelaria jest w pełni zintegrowana z krajowym systemem e-Doręczenia

Czy znasz te problemy z obiegiem korespondencji w firmie? 

Procesy prowadzone w tradycyjny sposób mogą wywoływać pewne komplikacje. Na ratunek przychodzi system V-Desk.

Dokumenty przychodzące do firmy poddawane są rejestracji w systemie V-Desk, następnie trafiają do procesu skanowania i lądują w elektronicznym archiwum. 

V-Desk tworzy jedno źródło przechowywania informacji o dokumentach przychodzących i wychodzących oraz udostępnia dokumenty wszystkim zainteresowanym osobom. 

W systemie V-Desk zarejestrowany dokument trafia na wirtualne biurko pracownika i przekazywany jest w formie elektronicznej.

Cyfryzacja procesów biznesowych nigdy nie była tak prosta.
Zapewniamy indywidualne wsparcie i opiekę przez cały okres współpracy.

Jak zorganizować elektroniczny obieg korespondencji? 

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

Elektroniczna kancelaria w V-Desk i V-Desk Ga 

Moduł Korespondencja jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Elektroniczna kancelaria – FAQ 

Tak. E-Doręczenia zintegrowane z systemem V-Desk zapewnią wygodę i bezpieczeństwo usługi na wysokim poziomie. 

Tak. Moduł Korespondencja w systemie V-Desk umożliwia obsługę reklamacji. 

Rejestr poczty przychodzącej to gotowy raport wszystkich pism, które wpłynęły do firmy, zawierający takie informacje jak: nadawca, data wpływu, opis, informacja o tym, której osobie przekazano pismo, sygnatura.

Wyszukiwanie dokumentów w systemie odbywa się za pomocą odpowiednich kryteriów. Możliwe jest sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie po nazwie oraz po wielu innych indeksach.

Tak