eTeczka pracownicza 

Moduł eTeczka jest podstawowym narzędziem pracy działów kadr i HR. To karta pracownika ze wszystkimi jego danymi, która jest nieodzownym elementem modułów: Ewidencja, Delegacje oraz Urlopy.  

eTeczka Pracownicza

eTeczka pracownicza w V-Desk i V-Desk GA 

Moduł eTeczka jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

eTeczka pracownicza – FAQ 

Moduł eTeczka jest konieczny do obsługi modułów Ewidencja, Delegacja i Urlopy. 

Dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Jeszcze nie, ale trwają prace nad tą funkcjonalnością. Niebawem będzie można umieszczać w nim takie dokumenty jak np. wyniki badań czy szkolenia BHP.