zarządzanie obszarami

Budżety

Obszar zarządzania budżetem w systemie V-Desk ma za zadanie wspomagać wydatkowanie środków w ramach ustalonych planów firmy oraz realizować proces controllingu na każdym etapie rozliczania danego projektu, inwestycji, czy budżetu danego działu. Oferowane narzędzie umożliwia przedstawienie kadrze zarządzającej danych o efektywności zarządzania firmą.

Moduł Budżety to specjalny program do zarządzania finansami którego śmiało można nazwać menedżerem wydatków. Ewidencjonowanie kosztów jest możliwe dzięki tworzeniu zaawansowanych drzew budżetowych z podziałem na inwestycje (obiekty, projekty) oraz ich poszczególne elementy (typ kosztu, pozycja kosztowa). Zaprezentowane w programie nowoczesne metody zarządzania kosztami to także planowanie wydatków na kolejny rok – taka funkcjonalność budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem również dostępna jest w systemie V-Desk.

Funkcjonalności

 • efektywne zarządzanie kosztami poprzez tworzenie planów budżetowych
 • zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach na podstawie tworzonych w systemie zapotrzebowań i zamówień, a także w oparciu o rejestrowane faktury kosztowe
 • alertowanie w przypadku przekroczenia planu budżetowego podczas tworzenia zapotrzebowania/zamówienia
 • porównanie planów z bieżącym oraz ostatecznym wydatkowaniem (kwotowe i ilościowe); pełna integracja z procesami takimi jak obieg faktur w firmie oraz planem kont księgowych
 • śledzenie analityki finansowej na poziomie faktur kosztowych
 • płynna komunikacja z Microsoft Excel, dokumenty kosztowe i dane budżetowe swobodnie eksportowane i importowane do plików, eksport raportów do wydruku PDF

Zarządzanie budżetem w firmie oznacza automatyczną aktualizację danych wykonawczych. Dzięki temu możliwe jest strategiczne zarządzanie kosztami, czyli śledzenie i analizowanie na bieżąco wyników danego projektu, inwestycji lub kontraktu, zarówno od strony rentowności, jak również w zakresie generowania cash-flow na danym projekcie.

Korzyści

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie po wdrożeniu systemu V-Desk to szereg korzyści:

 • Skrócenie i usprawnienie czasu tworzenia, analizy, kontroli i rozliczania budżetów projektów/inwestycji
 • Wygodne i elastyczne planowania inwestycji i zarządzanie budżetem
 • Procentowa i kwotowa analiza odchyleń
 • Ewidencjonowanie w jednej bazie wszystkich inwestycji, do których po nadaniu uprawnień, mogą mieć dostęp zainteresowane osoby
 • Uzyskanie dodatkowych informacji wspierających proces podejmowania decyzji

Porozmawiajmy o automatyzacji Twoich procesów biznesowych.

Zapraszamy na darmowe konsultacje. Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju