Zarządzanie finansami firmy z elektronicznym budżetem w V-Desk 

Aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami pozwala na strategiczne zarządzanie kosztami firmy w sposób zautomatyzowany. Służy jako wygodne i elastyczne narzędzie do planowania inwestycji. Daje wiedzę i informacje do podejmowania decyzji, wspomagając kontroling finansów przedsiębiorstwa. 

Czy znasz te problemy związane z zarządzaniem budżetami? 

Moduł ten w oparciu o rejestrowane faktury lub tworzone w systemie zapotrzebowania i zamówienia jest najaktualniejszym źródłem informacji o finansach przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym. 

Moduł daje bieżący podgląd w wyniki danego projektu/inwestycji/kontraktu, zarówno pod kątem jego rentowności, generowania cash-flow czy porównania planów z bieżącym i ostatecznym wydatkowaniem. 

Na podstawie historycznych danych finansowych aplikacja umożliwia lepsze planowanie swoich działań. Wspomaga podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji, rozbudowy czy restrukturyzacji. 

Zarządzanie budżetami w V-Desk i V-Desk GA 

Moduł Budżety jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji. 

Poza komunikacją z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi moduł integruje się również z innymi modułami systemu workflow. Automatyczna aktualizacja danych pozwala śledzić na bieżąco wyniki danej inwestycji czy projektu, zarówno pod kątem jego rentowności jak i wykonania względem założeń czy generowania cashflow. 

Zarządzanie budżetem w V-Desk FAQ 

System umożliwia śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym. Dzięki temu menedżerowie mogą monitorować, kontrolować i analizować, jak firma wydaje swoje środki finansowe. To umożliwia zidentyfikowani obszarów dla realnych oszczędności i optymalizacji wydatków. 

Tradycyjne metody budżetowania mogą być skomplikowane i czasochłonne. Elektroniczne systemy budżetowania ułatwiają ten proces poprzez automatyzację wielu zadań, takich jak zbieranie danych, generowanie raportów i przypisywanie budżetów do różnych obszarów działalności firmy. Dzięki temu czas i wysiłek potrzebny na przygotowanie budżetu są znacznie zmniejszone.