Primesoft » Budżety

zarządzanie obszarami

Program do zarządzania budżetem i finansami

Obszar zarządzania budżetem w systemie V-Desk ma za zadanie wspomagać wydatkowanie środków w ramach ustalonych planów firmy oraz realizować proces controllingu na każdym etapie rozliczania danego projektu, inwestycji, czy budżetu danego działu. Oferowane narzędzie umożliwia przedstawienie kadrze zarządzającej danych o efektywności zarządzania firmą.

Moduł Budżety to specjalny program do zarządzania finansami którego śmiało można nazwać menedżerem wydatków. Ewidencjonowanie kosztów jest możliwe dzięki tworzeniu zaawansowanych drzew budżetowych z podziałem na inwestycje (obiekty, projekty) oraz ich poszczególne elementy (typ kosztu, pozycja kosztowa). Zaprezentowane w programie nowoczesne metody zarządzania kosztami to także planowanie wydatków na kolejny rok – taka funkcjonalność budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem również dostępna jest w systemie V-Desk.

program-do-zarządzania-budżetem-finansami
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Funkcjonalności programu do zarządzania budżetem

 • efektywne zarządzanie kosztami poprzez tworzenie planów budżetowych;
 • zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach na podstawie tworzonych w systemie zapotrzebowań i zamówień, a także w oparciu o rejestrowane faktury kosztowe;
 • alertowanie w przypadku przekroczenia planu budżetowego podczas tworzenia zapotrzebowania/zamówienia;
 • porównanie planów z bieżącym oraz ostatecznym wydatkowaniem (kwotowe i ilościowe); pełna integracja z procesami takimi jak obieg faktur w firmie oraz planem kont księgowych;
 • śledzenie analityki finansowej na poziomie faktur kosztowych;
 • płynna komunikacja z Microsoft Excel, dokumenty kosztowe i dane budżetowe swobodnie eksportowane i importowane do plików, eksport raportów do wydruku PDF.
program-do-zarządzania-budżetem-firmy

Elektroniczne zarządzanie budżetem w firmie oznacza automatyczną aktualizację danych wykonawczych. Dzięki temu możliwe jest strategiczne zarządzanie kosztami, czyli śledzenie i analizowanie na bieżąco wyników danego projektu, inwestycji lub kontraktu, zarówno od strony rentowności, jak również w zakresie generowania cash-flow na danym projekcie.

Korzyści z elektronicznego zarządzania finansami firmy

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie po wdrożeniu systemu V-Desk to szereg korzyści:

 • Skrócenie i usprawnienie czasu tworzenia, analizy, kontroli i rozliczania budżetów projektów/inwestycji
 • Wygodne i elastyczne planowania inwestycji i zarządzanie budżetem
 • Procentowa i kwotowa analiza odchyleń
 • Ewidencjonowanie w jednej bazie wszystkich inwestycji, do których po nadaniu uprawnień, mogą mieć dostęp zainteresowane osoby
 • Uzyskanie dodatkowych informacji wspierających proces podejmowania decyzji
program-do-zarządzania-finansami-firmy

Porozmawiajmy o efektywnym zarządzaniu budżetem i finansami Twojej firmy

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl.

Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreślą możliwe kierunki rozwoju