Umowy i archiwizacja dokumentów w firmie

V-Desk to idealne narzędzie do usprawnienia procesów związanych z obiegiem umowy w organizacji. W jednym systemie przeprowadzisz procesowanie umowy od momentu przygotowania dokumentu, przez akceptację i elektroniczne zatwierdzanie każdym rodzajem cyfrowego podpisu, aż po jej archiwizację w elektronicznym repozytorium umów. 

Moduły obsługujące i usprawniające obieg umów i archiwizację
w V-Desk i V-Desk GA 

Obieg umów 

Elektroniczny obieg umów umożliwia łatwe zarządzanie procesem zawarcia kontraktów. Te następnie trafiają do elektronicznego repozytorium, które stanowi centralną bazę informacji. 

Dowiedz się więcej

Windykacje

Windykacja umowy umożliwia automatyczne monitorowanie statusu płatności na podstawie podpisanych umów. 

Dowiedz się więcej

Power BI 

Baza wiedzy analitycznej wspomagająca podejmowanie strategicznych decyzji, zarówno dla menadżerów jak i każdego pracownika.

Dowiedz się więcej

Pełna digitalizacja procesów biznesowych na wyciągnięcie ręki.
Ponad 200 tysięcy zadowolonych użytkowników systemu V-Desk skorzystało z tej szansy.

W jaki sposób rozwiązania V-Desk usprawniają procesy dotyczące umów i archiwizacji dokumentów? 

V-Desk to przejrzysta ścieżka przypisanych zadań, która umożliwia łatwy dostęp do informacji o aktualnym statusie umowy. 

Elektroniczne repozytorium umów umożliwia łatwe, szybkie i pełnotekstowe wyszukiwanie informacji w dokumentach. 

Alerty i powiadomienia przypominają o zbliżających się płatnościach czy zakończeniu terminu umowy. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Umowy i archiwizacja – FAQ 

Obieg umów to droga od momentu procesowania umowy do momentu jej archiwizacji w repozytorium umów.

Repozytorium umów to miejsce uporządkowanego przechowywania umów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Określenie repozytorium odnosi się przede wszystkim do miejsca przechowywania, a nie udostępniania. 

Obowiązek prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych obejmuje wszystkie jednostki tworzące sektor publiczny, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.