HR i kadry – rozwiązania dla Twojej firmy 

System V-Desk pozwala efektywnie zarządzać procesami, które składają się na szeroki obszar jakim jest elektroniczna dokumentacja kadrowa w firmie. Nasze rozwiązania cieszą się szczególnym uznaniem działów kadrowych i HR, gdzie przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej usprawnia zarządzanie obiegiem informacji. Wszystkie zgromadzone dane oraz informacje są przechowywane i dostępne w bezpiecznej chmurze 

Moduły obsługujące zagadnienia HR i kadr
w V-Desk i V-Desk GA 

Ewidencja obecności

Moduł ten zastępuje tradycyjne formy weryfikacji obecności pracowników i stanowi intuicyjne miejsce ewidencjonowania czasu pracy.

Dowiedz się więcej

Urlopy

Moduł do zarządzania urlopami pomaga pracodawcy wprowadzać w organizacji planowanie urlopów, a następnie nadzorować i w razie konieczności modyfikować cały proces. 

Dowiedz się więcej

Delegacje

Windykacja faktur to proces umożliwiający przeprowadzanie działań związanych z odzyskaniem należności w maksymalnie krótkim czasie. 

Dowiedz się więcej

eTeczka

Podstawowe narzędzie pracy działów kadr i HR. To karta pracownika ze wszystkimi jego danymi, która jest nieodzownym elementem modułów: Ewidencja, Delegacja oraz Urlopy.

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

Moduł umożliwia odkrycie potencjału i kompetencji pracowników poprzez automatyzację powtarzalnych zadań oraz wprowadzenie kontroli i porządku w procesach HR.

Dowiedz się więcej

Kudos

Aplikacja ta pozwala pracownikom na wzajemne nagradzanie się za osiągnięcia oraz budowanie pozytywnej atmosfery w zespole.

Dowiedz się więcej

Sygnalista

Aplikacja Sygnalista to bezpieczna platforma, pozwalająca przekazywać, a następnie przeprowadzić obsługę anonimowego zgłoszenia o niepożądanych sytuacjach. 

Dowiedz się więcej

Jesteśmy zaufanym i rzetelnym partnerem w biznesie.
Mamy ponad 20 lat doświadczenia na rynku i ponad 2000 wdrożonych projektów.

W jaki sposób rozwiązania V-Desk usprawniają procesy dotyczące HR i kadr? 

System umożliwia automatyczne rozliczanie wszystkich delegacji, nawet tych zagranicznych, przy których trzeba uwzględnić kursy walut. 

Pracownik nie musi już pobierać i drukować żadnego wniosku urlopowego. Wystarczy, że wypełni go online i wniosek trafi w odpowiednie miejsce. 

Wszystkie informacje o ewidencji czasu pracy, urlopach i delegacjach są przechowywane i udostępniane odpowiednim osobom w bezpiecznej chmurze. 

Kudos w systemie V-Desk 

Kudos to narzędzie często stosowane w firmach, które pragną zwiększyć zaangażowanie pracowników i budować pozytywną kulturę organizacyjną.  

Pozwala pracownikom na wzajemne nagradzanie za osiągnięcia oraz budowanie pozytywnej atmosfery w zespole. Aplikacja Kudos umożliwia monitorowanie postępów w realizacji celów oraz śledzenie zaangażowania i motywacji pracowników.  

Jakie funkcje posiada aplikacja? 

Aplikacja Kudos oferuje szereg funkcji, które pomagają w budowaniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, motywowaniu pracowników oraz monitorowaniu ich zaangażowania. Oto kilka głównych funkcji, które często są dostępne w tego typu narzędziach: 

Wzajemne uznawanie osiągnięć: Pracownicy mogą wzajemnie doceniać się za osiągnięcia, dobre wyniki pracy lub pomoc udzieloną innym członkom zespołu poprzez nadawanie sobie „kudosów” lub podobnych nagród. 

Nagradzanie punktami lub odznaczeniami: Aplikacja umożliwia nagradzanie pracowników punktami, odznaczeniami lub innymi wyróżnieniami za ich wkład i osiągnięcia. Punkty mogą być wymieniane na nagrody lub korzyści wewnątrz firmy. 

Monitorowanie postępów w realizacji celów: Pracownicy mogą śledzić postępy w realizacji celów indywidualnych lub zespołowych, co pomaga utrzymać ich zaangażowanie i motywację. 

Tworzenie tablicy ogłoszeń i informacji: Narzędzie pozwala na tworzenie tablicy ogłoszeń, do udostępniania okazanych pochwał. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

HR i kadry – FAQ 

posiadania modułu eTeczka? 
Nie. Moduł eTeczka jest niezbędny do korzystania z modułów: Delegacje, Ewidencja oraz Urlopy.

Oczywiście. V-Desk automatycznie wprowadza aktualne stawki diet do rozliczenia. W przypadku delegacji zagranicznych część krajowa i zagraniczna rozliczana jest zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Oczywiście. W systemie V-Desk można złożyć wniosek o urlop: wypoczynkowy, okolicznościowy, na dziecko do lat 14, związany z narodzinami dziecka, szkoleniowy, zdrowotny.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe, by prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika i inne świadczenia związane z pracą. Pracodawca za nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy pracownika ponosi karę. O jej wysokości decyduje inspektor PIP w zależności od stopnia naruszenia przepisów prawnych. 

Wdrożenie systemu służącego do rozwijania kultury kudosów może przybierać różne formy. Jedną z nich jest stosowanie aplikacji przyznawania pochwał. Sprawdzi się ona szczególnie w firmach, gdzie dominuje praca zdalna lub hybrydowa, kiedy część zadań pracownicy wykonują w miejscu poza biurem. 

Termin pochodzi z języka greckiego i oznacza pochwałę, uznanie. W tym znaczeniu przeniknął do języka w firmach, gdzie powszechnie używa się go na określenie kultury uznania i docenienia pracownika. 

Aplikacja najlepiej funkcjonuje w środowisku systemu V-Desk i w nim jest najczęściej wykorzystywana.