Primesoft » e-Doręczenia – listy polecone w formie elektronicznej – moduł V-Desk od Primesoft

e-Doręczenia – co to takiego?
Czym są elektroniczne doręczenia?

wirtualna skrzynka do komunikacji z urzędami

e-Doręczenia zmieniają tradycyjny sposób komunikacji z podmiotami publicznymi w cyfrową wymianę informacji.

Usługa pośredniczy w przekazywaniu korespondencji rejestrowanej, dla której uzyskuje się dowód nadania i odbioru przesyłki. W rezultacie, podstawową rolą systemu e-Doręczeń jest zastąpienie tradycyjnych przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych, elektronicznymi doręczeniami.

e-Doręczenia funkcjonują na zasadzie wirtualnej skrzynki odbiorczej i w świetle ustawy, przesyłane w ten sposób dokumenty są równoważne listowi wysłanemu za poleceniem odbioru.

symbol usługi e-Doręczeń, granatowy na szarym tle

Poznaj firmy, które korzystają z Systemu V-Desk:

 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol
ujęcie dłoni męskich i damskich przekazujących paczkę listów

e-Doręczenia – prosto, bezpiecznie i bez potrzeby drukowania

Korzystanie z tej ścieżki usprawnia przesyłanie pism, zapewnia bezpieczne dostarczanie i odbieranie przesyłek poleconych. Ważne dokumenty dostarczone zostaną szybciej niż tradycyjnie, zawsze do właściwego adresata z pewnością nienaruszenia informacji. Przekazywanie listów urzędowych odbywa się bez potrzeby drukowania papieru czy oczekiwania w kolejce na poczcie.

Dla komunikacji pomiędzy podmiotami i osobami fizycznymi uruchomiono usługę Q-Doręczeń. Korzystają z niej podmioty niepubliczne, które wcześniej aktywowały usługę zakładając specjalną skrzynkę i adres e-Doręczeń.

Od kiedy spółki prawa handlowego będą zobowiązane do założenia skrzynki elektronicznych doręczeń?

 • od 01.10.2024 przedsiębiorcy wpisujący się do KRS od 30.12.2023
 • od 01.01.2025 przedsiębiorcy wpisani do KRS do 30.12.2023

Czy e-doręczenia są obowiązkowe?

Ścieżka elektroniczna rejestrowanej korespondencji dla części podmiotów jest już obowiązkowa, a w niedalekiej przyszłości obowiązek obejmie wszystkie firmy i wszystkich przedsiębiorców.

Aby z niej korzystać konieczne jest utworzenie właściwego adresu e-doręczeń, który zostanie zarejestrowany w ministerialnej bazie.

Według zapisów Ustawy o doręczeniach do posiadania skrzynki e-doręczeń i dokonaniu wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) zobowiązane są podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego dostępna jest dla każdego podmiotu. Umożliwia odbieranie pism o dowolnej porze, każdego dnia, w dowolnym miejscu i za pomocą różnych narzędzi. Natomiast w celu korzystania z usługi przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i KRS muszą zapewnić odpowiedni adres skrzynki e-doręczeń.

Z czasem obowiązek utworzenia dedykowanego adresu e-doręczeń przejdzie na kolejne podmioty, tak by docelowo umożliwić korzystanie z nowego sposobu komunikacji szerszemu gronu użytkowników. Więcej na temat przewidywanych terminów można przeczytać tutaj>>

W jakich branżach e-Doręczenia najlepiej się sprawdzą?

Duże i średnie przedsiębiorstwa, dla których komunikacja i wymiana korespondencji z jednostkami administracji publicznej odbywa się stosunkowo często, zmagają się z różnymi wyzwaniami. Mogą to być:

konieczność zapewnienia kontroli nad większą liczbą pism

generowanie sporej ilości wydruków

żmudne wypełnianie druków zleceń

częste wizyty w urzędach pocztowych

Korzyści jakie zakłada stosowanie e-Doręczeń to:

skrócenie czasu dostarczenia listu

redukcja kosztów wydruku

oszczędność czasu pracownika

wzrost bezpieczeństwa przekazywanej informacji

e-Doręczenia w komunikacji z administracją państwową

e-Doręczenia poprawiają komunikację między podmiotami a administracją państwową, przenosząc ją w cyfrową rzeczywistość. Płynność i funkcjonalność stosowanych aplikacji zależy jednak od oferowanych możliwości. W szczególności istotne jest dostosowanie do integracji z funkcjonującym obiegiem korespondencji czy rejestrem pism.

Zintegrowane w jednym środowisku Systemu V-Desk e-Doręczenia, zapewnią wygodę i bezpieczeństwo usługi na wysokim poziomie.

Porozmawiaj z nami o przygotowaniu Twojej firmy do odbierania e-Doręczeń

Aplikacja e-Doręczenia w V-Desk to płynna obsługa korespondencji, wygoda i gwarancja bezpieczeństwa

V-Desk poprzez integrację z oferowaną przez Pocztę Polską usługą zwiększa jej możliwości. Ujęte w systemie e-Doręczenia stają się intuicyjną w obsłudze platformą, gwarantującą bezpieczne zarządzanie dostępami. Dodatkowo, wpływające pisma mogą inicjować obieg korespondencji czy też zasilać automatycznie rejestr kancelaryjny.

Funkcje i narzędzia e-Doręczeń w platformie V-Desk

 • system sam cyklicznie odpytuje usługę e-doręczenia w celu pobrania korespondencji
 • pobieranie unikalnego dowodu doręczenia z kwalifikowanym znacznikiem czasu
 • pobieranie unikalnego identyfikatora dowodu nadania
 • automatyczne sprawdzenie poprawności adresu korespondencji w BAE (Baza Adresów Elektronicznych), według NIP,  KRS czy REGON, a także dostępność pełnych danych adresowych (miasto, ulica, numer domu)
 • podgląd statusu wysyłanej/pobieranej korespondencji

Korzyści z korzystania z modułu V-Desk

Jedna platforma umożliwia obsługę wielu spółek.

Wystarczy zalogować się jednorazowo do Systemu V-Desk, by móc obsługiwać dowolną liczbę adresów e-Doręczeń. System gwarantuje możliwość definiowania usługi dla wielu spółek posiadających adres z BAE (Bazy Adresów Elektronicznych)

Eliminacja pracy manualnej.

Wpływająca korespondencja może zostać skonfigurowana tak, by automatycznie uruchamiać zadania w procesie. Dla każdego adresu w systemie może zostać skonfigurowany proces obsługi korespondencji, co oznacza, że pomijamy etap ręcznej rejestracji listu w księgach kancelaryjnych.

System sam odpytuje i pobiera pisma wysyłając powiadomienia.

Dzięki automatycznym notyfikacjom o wpłynięciu przesyłki, każdy list zarejestrowany w systemie trafi do odbiorcy. System automatycznie przekazuje powiadomienia zarówno mailowo, jak i po każdym uruchomieniu platformy, dzięki czemu żaden list nie zostanie przeoczony.

Bezpieczne zarządzanie dostępami.

Zapewniamy zgodne z polityką firmy nadawanie i usuwanie dostępów do usługi.

Porządek w korespondencji.

Zapełnione skrzynki e-Doręczeń są automatycznie porządkowane przez usuwanie pobranej czy wysłanej korespondencji co oznacza, że nie trzeba tego robić ręcznie przed pobraniem lub wysyłką.

Bezpieczeństwo doręczeń.

Moduł spełnia warunki i wymogi bezpieczeństwa, gwarantując poufność korespondencji, ochronę przed ingerencją w treść, zapewniając dowody wysłania i otrzymania.

Harmonogram prac nad usługą e-Doręczeń

 • Połowa 2021 – wprowadzenie ustawy o doręczeniach
 • 01.10.2024 – wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie e-doręczeń; administracja publiczna, urzędy centralne zaczynają posługiwać się e-doręczeniami. 
 • 01.01.2025 – większość firm będzie musiała posiadać adres do bezpiecznej komunikacji z urzędami.
 • 01.10.2029 – wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także sądy będą musiały prowadzić korespondencję urzędową poprzez e-Doręczenia.

Daty obowiązujące przedsiębiorców

 • 01.10.2024 – podmioty niepubliczne wpisywane do KRS od 30 grudnia 2023 roku
 • 01.01.2025 – podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 30 grudnia 2023 roku
 • 01.01.2025 – podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 roku
 • 01.10.2026 – podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku

Więcej przeczytasz tutaj>>

Przygotujemy Twoją firmę na e-Doręczenia

Zapraszamy na darmowe konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.