Primesoft Sign

podpis elektroniczny 

Aplikacja wspierająca autoryzację dowolnego dokumentu w sposób elektroniczny, funkcjonuje jako pośrednik, ułatwiając podpisywanie dokumentów. Służy do składania każdego z trzech rodzajów podpisów: kwalifikowanego, zaawansowanego i zwykłego podpisu elektronicznego bezpośrednio w systemie V-Desk. 

Primesoft Sign – wygodny w użyciu

Co zyskasz używając Primesoft Sign? 

masowe podpisywanie wielu stron podczas jednorazowego uruchomienia certyfikowanego podpisu 

składanie wielu podpisów na jednym dokumencie 

dowolny format pliku

wszystkie rodzaje podpisów 

podpisy mobilne 

składanie podpisu
w systemie V-Desk

Nasi klienci mówią o V-Desku

Pełna digitalizacja procesów biznesowych na wyciągnięcie ręki.
Ponad 200 tysięcy zadowolonych użytkowników systemu V-Desk skorzystało z tej szansy.

Primesoft Sign – FAQ 

Primesoft Sign służy do składania podpisów na każdym rodzaju pliku, rozpoznaje i odczytuje każdy format podpisu elektronicznego. Dane rozpoznawane są automatycznie i umieszczane w dowolnym miejscu w strukturze pliku. Na dokumencie widoczna jest data, kto i jakim rodzajem podpisu uwiarygodnił dokument. 

Primesoft Sign obsługuje wszystkie występujące w obrocie biznesowym rodzaje formatów: PAdED, XAdES oraz CAdES. 

PAdES (skrót od PDF Advanced Electronic Signature) jest formatem stosowanym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF. Nie pozwala na wprowadzanie zmian, jesteśmy go w stanie zweryfikować we wszystkich aplikacjach, które otwierają format pdf. Podpis zostaje wbudowany w plik nie psując jego struktury. Nie podpiszesz nim więc dokumentów innego typu. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego wstawienia do pliku dodatkowych znaków przed podpisaniem go przez drugą osobę, co skutkowałoby nieważnością zawartej umowy. 

XAdES (skrót od XML Advanced Electronic Signature) dzieli się na kilka typów, pliki zapisywane są w formacie xml, W tym uniwersalnym formacie podpiszesz nie tylko pliki XML czy PDF, lecz także wiele innych (np. DOC, JPEG, AVI czy ZIP). 

CAdES jest podpisem otaczającym.Za pośrednictwem CAdES można jedynie podpisywać dane binarne. 

Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest bardzo wygodne. Primesoft Sign wychodzi na przeciw potrzebie sprawnego i wygodnego zatwierdzania wiążących dokumentów. Aplikacja przydaje się przede wszystkim kiedy procesowany w dowolnym procesie dokument wymaga naniesienia certyfikatu podpisem elektronicznym. Wówczas wszystko odbywa się w systemie V-Desk, tutaj złożony zostaje podpis. Użytkownik nie musi uruchamiać kolejnej aplikacji, system wykryje i za niego podpisze elektronicznym podpisem dokument. 

Primesoft Sign jest programem do uruchamiania podpisów elektronicznych, jakimi dysponują osoby zatwierdzające dokument. Spełnia więc rolę usługi pośredniczącej w celu zaopatrzenia dowolnym podpisem dokumentu. Waga podpisu związana jest z rodzajem posiadanego podpisu.