Aplikacja Sygnalista

zgłaszanie incydentów w firmie

Aplikacja Sygnalista to bezpieczna platforma, pozwalająca przekazywać, a następnie przeprowadzić obsługę anonimowego zgłoszenia o niepożądanych sytuacjach. Zapewnia pełną ochronę pracownikom w związku z realizowanymi zgłoszeniami, a mechanizmy workflow usprawniają nadzór i zarządzanie sprawą. 

Jak zbudowana jest aplikacja Sygnalista? 

Na moduł składa się zewnętrzny portal udostępniany w postaci linku, służący do anonimowej obsługi przez użytkownika. Drugim elementem systemu jest portal w systemie V-Desk, dzięki któremu zgłoszenie może zostać zarejestrowane i obsłużone w sposób elektroniczny. Moduł archiwum pozwala bezpiecznie przechowywać zamknięte sprawy. 

Infrastruktura Sygnalisty w V-Desk GA 

Aplikacja jest dostępna w modelu chmurowym jako opcja single-tenant. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa danych przy jednoczesnej łatwej i szybkiej obsłudze zgłoszeń.
Polega to na tym, że dane i zasoby klienta przechowane są w dedykowanej przestrzeni serwerowej i w odizolowaniu od innych nabywców aplikacji

Nasi klienci mówią o V-Desku

FAQ – moduł Sygnalista

Zgodnie z Dyrektywą dotycząca ochrony sygnalisty z 2019 roku obowiązek wprowadzenia procedury dla zgłoszeń naruszeń dotyczy przedsiębiorstw z sektora publicznego jak i mniejszych przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

W Polsce nie została jeszcze przyjęta ustawa dotycząca ochrony sygnalistów. Obowiązek przyjęcia takiej ustawy wynika z przepisów unijnych, a dokładnie z Dyrektywy Unii Europejskiej.  

Dyrektywa wymusza objęcie ochroną sygnalistów, szczególnie w sytuacji narażenia na zdarzenia o charakterze odwetowym. Duży nacisk kładzie się na ochronę tożsamości osoby zgłaszającej, już od momentu wskazania naruszeń. Chroni również przed konsekwencjami, np.: zwolnienie z pracy, degradacja, przymusowy bezpłatny urlop, zmian miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, lub zastosowanie innego środka dyscyplinarnego. 

2 kwietnia 2024 przyjęto projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Ma ona na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z 23 października 2019 roku. Termin minął już 17 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z projektem ochroną objęte zostaną osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym. 

Między innymi zakłada również, że należy uruchomić odpowiednie kanały do zgłoszeń: 

  • wewnętrzne utworzone przez podmioty prywatne i publiczne 
  • zewnętrzne do odpowiednich organów państwa 
  • ujawnienia publiczne 

System ochrony sygnalistów nie zakończy się wraz z wejściem w życie ustawy. Za dwa lata zostaną przeprowadzone ewaluacje systemu sygnalistów w Polsce.