Strona główna » Intranet

zarządzanie obszarami

Intranet

Intranet to kompleksowe narzędzie wspomagające właściwie zorganizowaną wymianę informacji w przedsiębiorstwie oraz sprawną komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami. Jako jeden z modułów systemu V-Desk, intranet dla firm jest łatwym w obsłudze, opartym o dostęp webowy rozwiązaniem, ułatwiającym udostępnianie informacji oraz dokumentów, a także miejscem przekazywania zadań, czy dostępu do innych obszarów zarządzanie przedsiębiorstwem w V-Desk.

Procesy

Moduł intranet dla firmy w systemie V-Desk stanowi wsparcie istotnych obszarów HR, usprawniając następujące procesy:

 • onboardingu nowych pracowników
 • obiegu wniosków urlopowych
 • rezerwacji zasobów firmowych

Jako nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej oraz miejsce dystrybucji i przechowywania nieograniczonych typów dokumentów,V-Desk w module intranet obsługuje przykładowe pisma:

 • szablony pism, ofert, dokumentów firmowych,
 • instrukcje i podręczniki,
 • procedury wewnątrz organizacyjne,
 • formularze wniosków urlopowych,
 • formularze rezerwacji zasobów, a także wiele innych.

Korzyści

Wdrożenie intranetu dla firmy zwiększa jej konkurencyjność, wpływając na zysk finansowy z uwagi na szereg pośrednich korzyści:

 • efektywność dystrybucji informacji
 • odciążenie działów HR
 • wspomaganie zarządzania zasobami firmowymi
 • intranet w firmie pozwala w jednym miejscu zebrać wiedzę i informację dotyczącą firmy
 • skraca czas adaptacji nowych pracowników, potrzebny na zapoznanie z procedurami i dokumentami firmowymi
 • oszczędność czasu, inaczej traconego na docieranie do informacji czy przekazywanie mailowe dokumentów. Wszystkie dokumenty przechowywane są w wielofunkcyjnych repozytoriach.
 • firmowy intranet wspomaga współpracę pomiędzy zespołami, stanowiąc nowoczesne narzędzie komunikacji wewnętrznej.

Funkcjonalności

Intranet firmowy to element systemu V-Desk, przez Klientów jest również często wykorzystywany jako system rezerwacji zasobów.

Rezerwacja zasobów z poziomu intranetu to możliwość zarządzania dowolnymi typami i nieograniczoną liczbą zasobów, np. sprzętów: laptopy, projektory, ale również : salki konferencyjne wraz z wyposażeniem, miejsce parkingowe czy pojazdy firmowe.

Intranet to również system rezerwacji czasu pracowników, którego głównym zadaniem jest ułatwienie planowania spotkań, wyjazdów czy innych wydarzeń biznesowych z uwzględnieniem rezerwacji zasobów. Elastyczność rozwiązania pozwala na zarządzanie dostępami, czy definiowanie statusów dostępów do konkretnych kategorii zasobów.

Integracje

W ramach intranetu system V-Desk może współdziałać z innymi systemami dziedzinowymi Klienta, poprzez wymianę danych, a także współdzielenie macierzy uprawnień do akceptacji oraz schemat opisu/słowników. Dotychczasowe przeprowadzane integracje dotyczyły systemów ERP oraz systemów księgowych.

Porozmawiajmy o Twoim biznesie.

Zapraszamy na darmowe konsultacje. Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju