Zarządzanie dokumentacją ISO 

Moduł systemu V-Desk pozwoli zarządzać dokumentacją, nadzorować audyty i szkolenia w ramach systemu ISO w każdym przedsiębiorstwie, które może pochwalić się certyfikatem. Służy przede wszystkim do poprawnej organizacji przechowania dokumentów, jednocześnie zwiększając efektywność pracy. Wprowadzając narzędzie organizacja zapewnia sobie wysoką skuteczność stosowania się do wymagań nakładanych przez normę.  

ISO – jak dobrze prowadzić i nadzorować zarządzanie dokumentami? 

System zarządzania ISO stawia organizacje przed wieloma wyzwaniami związanymi z wytworzeniem, dystrybucją i utrzymaniem dużej ilości dokumentów. Przede wszystkim, muszą rozwiązać następujące kwestie: 

V-Desk umożliwia gromadzenie wszystkich artykułów i procedur w jednym bezpiecznym miejscu. Ułatwia to pracownikom szukanie odpowiedniej informacji, dając realną oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnej formy. 

Przekazywanie elektronicznego dokumentu ogranicza konieczność drukowania. W porównaniu z wersjami papierowymi dystrybucja elektronicznego dokumentu w systemie jest sprawniejsza. W module widać kto i kiedy zapoznał się z dokumentem. Dodatkowa zaletą jest możliwość zarządzania dostępami i definiowanie uprawnień. 

Wszystkie operacje i zapisy na dokumentach poddawanych rewizji i przeglądom mogą być archiwizowane w postaci wersjonowanych plików. Pozwala to na dostęp do zawsze aktualnej i pełnej informacji bez ryzyka nadpisywania dokumentów. 

W 100% polski kapitał i szerokie doświadczenie wdrażania rozwiązań IT.
Większa konkurencyjność Twojej firmy, dzięki cyfryzacji.

Nasi klienci mówią o V-Desku