System do zarządzania dokumentacja projektową 

W systemie V-Desk moduł ten zapewnia sprawną komunikację pomiędzy uczestnikami projektu z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa danych. Ułatwia współbieżną pracę konsultacyjną, stanowiąc jednocześnie centralne repozytorium dokumentów. To nowoczesne narzędzie wyposażone w zaawansowane funkcje wpływa znacząco na efektywność prowadzonych projektów. 

Czy znasz te wyzwania jakie stają przed pracownikami w zarządzaniu dokumentacją projektową? 

Rozproszone na różnych platformach dokumenty to prosta droga do chaosu. Kiedy dokumenty nie są uporządkowanie i właściwie zorganizowane utrudnia to korzystanie i prowadzi do opóźnień. System V-Desk pozwala tworzyć spójna strukturę folderów i metadanych ułatwiając ich organizację oraz gwarantuje ich bezpieczeństwo. 

Zmiany i aktualizacje w dokumentacji muszą być aktualne i zgodne z bieżącym stanem projektu. Pomaga w tym moduł zarządzania dokumentacją, który wyposażony jest w mechanizmy kontroli wersji. V-Desk informuje o wprowadzanych zmianach, umożliwia ich śledzenie oraz przechowuje historię. 

Uprawnienia dostępowe do dokumentów ułatwiają pozyskanie informacji właściwym osobom. Za pomocą systemu można kontrolować nadawanie odpowiednich uprawnień, dzięki temu każdy pracownik ma dostęp tylko do tych dokumentów, których potrzebuje, a ryzyko nieautoryzowanego dostępu zostaje zminimalizowane. 

Zarządzanie dokumentacją projektową w V-Desk i w V-Desk GA 

Moduł jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować 
w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA.

Nasi klienci mówią o V-Desku

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.  

Zarządzanie dokumentacją projektową – FAQ 

Aplikacja zapewnia wersjonowanie plików, zapisując je przyrostowo. Wszystkie zmiany opatrzone są metadanymi o autorze, dacie modyfikacji wraz z odpowiednim komentarzem.. Program pozwala zachować wszystkie wersje powstających dokumentów i wrócić do wcześniejszej. Każda zmiana może być śledzona, wiadomo kto i kiedy edytował dokument. Dysponując takim zestawem mechanizmów aplikacja staje się nieodzownym narzędziem w pracy projektowej. 

System został wyposażony w mechanizmy, które umożliwiają współbieżną pracę wielu osób nad jednym i tym samym dokumencie bez obawy, że zmiany zostaną nadpisane. 

Tak zmiany są zapisywane w logach i możliwe do odtworzenia, prześledzenia kto i kiedy edytował dokument.