Primesoft » Dokumentacja Projektowa

zarządzanie obszarami

System do zarządzania dokumentacją projektową

System V-Desk jako rozwiązanie klasy DMS (document management system) z powodzeniem wspiera przedsiębiorstwa w obszarze prowadzenia projektów. Współcześnie dla większości projektów w firmach, dokumentacja wykonywana i prowadzona jest najczęściej w postaci elektronicznej. Natomiast, wyzwaniem jest zarządzanie dokumentacją projektową i okołoprojektową przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia i gwarancją bezpieczeństwa danych. System V-Desk powstał w odpowiedzi na te potrzeby, a jako program do zarządzania dokumentami zapewnienia współbieżną pracę konsultacyjną nad projektami.

dokumentacja-projektowa
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Funkcjonalności systemu

Stanowiąc wsparcie podczas realizacji projektowych w zakresie uzgodnień, opiniowania i konsultacji oraz procesowania projektów, moduł dokumentacji projektowej wspiera sprawne zarządzanie dokumentami w firmie w zakresie dowolnych obszarów projektowych, np. prowadzenia projektów budowlanych, spraw sądowych. Zarządzanie dokumentacją produkcyjną w trakcie prowadzenia projektów inwestycyjnych stanie się skuteczne i bardziej intuicyjne.

V-Desk oferuje więcej niż inne dostępne systemy zarządzania dokumentacją projektową. Przede wszystkim dba o płynność współpracy z kontrahentami poprzez możliwość dołączenia do projektu zewnętrznych kontrahentów czy konsultantów za pomocą wykorzystania dodatkowego narzędzia V-Room. Jako system zarządzania dokumentacją projektową V-Desk umożliwia jednoczesną współpracę wielu osób na każdym etapie projektu, także w obrębie wybranego zadania czy dokumentu.

System-do-zarządzania-dokumentacją-projektową

Jakie możliwości daje program do zarządzania dokumentacją projektową Primesoft?

elektroniczne-zarządzanie-projektami

System V-Desk umożliwia przeprowadzenie każdego typu projektu od jego koncepcji, poprzez kolejne fazy i etapy realizacji, konsultacji i akceptacji z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Dzięki temu zyskujemy oszczędność papieru i czasu, który potrzebny byłby na drukowanie i ponowne skanowanie zaakceptowanych projektów.

Sprawne zarządzanie dokumentacją projektową zapewnione zostało poprzez przyrostowe zapisywanie informacji na dokumentach czy plikach. W ten sposób system przechowuje aktualne wersje dokumentów w jednym miejscu bez konieczności tworzenia kolejnych ich kopii. Mechanizm automatycznego zapisywania zmian i ich śledzenia wspomaga sprawne zarządzanie dokumentami i ich wersjami, jednocześnie zapobiegając niepotrzebnemu nadpisywaniu informacji.

Sprawne zarządzanie dokumentacją to również system powiadomień i alertów o przekazanych do realizacji zadaniach, wprowadzonych zmianach, akceptacjach lub ich braku, a także np. przekroczeniu budżetu.

Integracja programu

Powiązanie z modułem budżetowania czy elektronicznych faktur kosztowych w jednym systemie zapewnia wymianę informacji pomiędzy obszarami i możliwość np. monitorowania kosztów i wykorzystania budżetów.

W systemie obsługiwane są dowolne typy dokumentów, niezależnie od jego formatu:word, pdf, excel czy cad, a także wiele innych formatów specjalistycznych programów co pozwala szeroko wykorzystywać system V-Desk do zarządzania projektami, także zarządzania dokumentacją produkcyjną.

Porozmawiajmy o systemie zarządzania dokumentacją projektową.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl.

Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju