Workflow – przepływ informacji w firmie

Sprawny przepływ informacji w firmie to klucz do sukcesu. System V-Desk zapewnia to na wielu płaszczyznach. Począwszy od modułu do sprawnego zarządzania relacjami z klientami (CRM), poprzez przejrzysty intranet ułatwiający komunikację wewnętrzną i moduł do skutecznego zarządzania dokumentacją projektową, a skończywszy na module ISO, który umożliwia nadzorowanie audytów w firmach, które mogą pochwalić się certyfikacją ISO. 

Moduły obsługujące przepływ informacji
w V-Desk i V-Desk GA 

CRM

V-Desk CRM to cyfrowa baza informacji dostępna z dowolnego miejsca, by sprawniej zarządzać sprzedażą.

Dowiedz się więcej

ISO

Moduł ISO pozwoli zarządzać dokumentacją, nadzorować audyty i szkolenia w ramach systemu ISO w każdym przedsiębiorstwie, które może pochwalić się certyfikatem. 

Dowiedz się więcej

Dokumentacja Projektowa

Moduł ten zapewnia sprawną komunikację pomiędzy uczestnikami projektu z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa danych.

Dowiedz się więcej

Intranet

Kompleksowe narzędzie do efektywnej komunikacji w firmie. Usługa oparta o dostęp webowy, ułatwia bezpieczne przekazywanie bieżącej informacji.

Dowiedz się więcej

W 100% polski kapitał i szerokie doświadczenie wdrażania rozwiązań IT.
Większa konkurencyjność Twojej firmy, dzięki cyfryzacji.

W jaki sposób rozwiązania V-Desk usprawniają procesy dotyczące workflow w firmie? 

Możliwość założenia karty kontrahenta uzupełniając dane z bazy GUS. Integracja z rządową bazą danych pozwala automatyzować tę czynność. 

Intranet wspiera wszelkie aktywności służące budowaniu dobrej atmosfery w organizacji jako narzędzie do publikacji pozytywnych wiadomości. 

Moduł zarządzania dokumentacją projektową informuje o wprowadzanych zmianach, umożliwia ich śledzenie oraz przechowuje historię. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Przepływ informacji w firmie – FAQ 

W szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności odbywający się według danej liczby

Zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM (ang. customer relationship management) należy postrzegać jako filozofię biznesową, skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem.

To niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w jednej strukturze organizacyjnej. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej organizacji.

System umożliwia poprowadzenie całego przedsięwzięcia od nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem aż po finalizację kontraktu. System CRM umożliwia śledzenie postępu w realizacji poszczególnych transakcji, identyfikowanie etapów, które wymagają uwagi oraz prognozowanie przyszłych przychodów. 

Tak. Przedstawienie struktury organizacyjnej w intranecie pozwala pracownikom pomóc zrozumieć jak działa firma, zwiększa transparentność w organizacji, co buduje zaufanie.