Obieg korespondencji w firmie 

V-Desk to idealne narzędzie do usprawnienia obiegu korespondencji w organizacji. Wszystkie dokumenty przychodzące do i wychodzące z firmy znajdują się w jednym systemie, w którym możesz dowolnie zaprojektować obieg dokumentów. Całość może być dodatkowo zintegrowana z krajową platformą e-Doręczenia. 

Moduły obsługujące obieg korespondencji
w V-Desk i V-Desk GA 

Korespondencja

Elektroniczny obieg korespondencji to zbiór narzędzi umożliwiających automatyczną rejestrację oraz archiwizację dokumentów spływających do oraz wychodzących z firmy.

Dowiedz się więcej

e-Doręczenia 

Platforma e-Doręczenia pośredniczy w przekazywaniu korespondencji rejestrowanej. Dokumenty przesyłane w ten sposób są równoważne listowi wysłanemu za poleceniem odbioru. 

Dowiedz się więcej

Cyfryzacja procesów biznesowych nigdy nie była tak prosta.
Zapewniamy indywidualne wsparcie i opiekę przez cały okres współpracy.

W jaki sposób rozwiązania V-Desk usprawniają procesy dotyczące obiegu korespondencji? 

W systemie V-Desk zarejestrowany dokument trafia na wirtualne biurko pracownika i przekazywany jest w formie elektronicznej

Jedno źródło przechowywania informacji o dokumentach przychodzących i wychodzących

Połączenie platformy e-Doręczenia z systemem V-Desk sprawi, że zdecydowana większość czynności przeniesie się do chmury. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Obieg korespondencji – FAQ 

Obieg korespondencji to droga od momentu wpłynięcia pisma do instytucji, do momentu załatwienia sprawy i wysłania odpowiedzi.

Tak. Wszystkie te pojęcia odnoszą się od obiegu korespondencji w organizacji. 

Instrukcja kancelaryjna to zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa.

System kancelaryjny to zbiór zorganizowanych i powiązanych ze sobą elementów organizacji (przyjmowanie i redagowanie dokumentów, sposób ich rejestracji, obiegu i układu akt powstających w toku bieżącej działalności organizacji) mających wpływ na formę akt. Współcześnie w Polsce są stosowane różne warianty rzeczowego systemu kancelaryjnego – systemu akt spraw opartego na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Więcej informacji w naszym wpisie blogowym >>  

To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.