Strona główna » OCR by Primesoft

funkcjonalności

Program OCR by Primesoft

Programy OCR oznaczają Optical Character Recognition, czyli aplikacje do skanowania tekstu, które mają zapewnić wysoką jakość pracy oraz przyczynić się do rozwoju organizacji, w której zostaną wykorzystane. Aplikacja do skanowania tekstu, dzięki zastosowaniu technologii automatycznego rozpoznawania tekstu, może szybko i sprawnie przerobić na tekst skany książek, czasopism czy broszur.

Oferowany przez nas program OCR pozwala uniknąć ręcznego przepisywania dokumentów. Wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć go wykorzystując do tego oprogramowanie OCR, które przypisuje treści dokumentów do odpowiednio predefiniowanych metryk w systemie. To główna zaleta oferowanego przez nas programu do rozpoznawania tekstu – OCR by Primesoft. Pozwala on uwolnić pracowników od żmudnej i odtwórczej pracy, dając czas na realizowanie głównych zadań i obowiązków.

program-ocr
polski-program-do-ocr

Jak działa program OCR?

Dzięki programom do odczytywania tekstu unikamy wielu przeszkód związanych z przetwarzaniem danych. Program do OCR – OCR by Primesoft to zaawansowana aplikacja, która automatycznie weryfikuje informacje i przetwarza dane zawarte na dokumencie bez udziału człowieka.

Program do skanowania tekstu OCR pobiera dane z dokumentu i automatycznie zaczytuje je do systemu, sprawdzając poprawność sczytanych danych w procesie walidacji: numer dokumentu, data dokumentu, numer rachunku bankowego, NIP, wartości kwotowe netto i brutto, stawka VAT, data płatności, nazwa kontrahenta, numer faktury oraz wiele innych.

Podstawowymi źródłami danych mogą być: telefon, skaner, poczta, formularz.

Dokumenty odczytywane przez program OCR

Nowoczesne rozwiązania, takie jak programy do OCR, mają zastosowanie dla odczytu ustalonego zestawu danych w odniesieniu do różnorodnych typów dokumentów, takich jak np:

  • faktury
  • rachunki do umów HR
  • potwierdzenie przelewów
  • polisy ubezpieczeniowe
  • tymczasowe dowody rejestracyjne
  • mandaty
  • paragony i inne

Oprogramowanie OCR oferuje dwa typy usługi:

Poznaj najlepszy polski program OCR

1

Index OCR

Dzięki tej funkcjonalności system rozpoznaje określone indeksy i wyodrębnia je z zeskanowanego obrazu – czyli mówiąc potocznie, jest to program OCR skaner. Może być używany do wszystkich typów dokumentów (faktura, umowa, zamówienie, polisa ubezpieczeniowa, mandat, paragon i inne pisma). Po automatycznym rozpoznaniu i walidacji dane z obrazów są następnie wykorzystywane w szablonach do dalszych procesów funkcjonujących w firmie.

2

Fulltext OCR

Funkcjonalność pozwala na przeszukiwanie treści zarejestrowanych w systemie dokumentów. Zastosowanie algorytmów wyszukiwania pełno tekstowego umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnej informacji oraz przeglądanie dokumentów według opisujących je atrybutów i słów kluczowych

Język dokumentu

Inteligentny odczyt OCR scaner rozpoznaje treść niezależnie od języka dokumentu i ma zastosowanie w dowolnej sferze biznesowej z dominującym obszarem dokumentów finansowych. Przeprowadzamy inteligentny odczyt ocr danych z dokumentów w następujących językach: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, węgierski, włoski. Mechanizm ocr podlega nieustannemu procesowi nauki i dlatego otwarty jest na nowe możliwości językowe. Nasze rozwiązanie to w pełni polskie oprogramowanie OCR.

Porozmawiajmy o oprogramowaniu OCR dla Twojej firmy!

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.