funkcjonalności

OCR by Primesoft

Program OCR oznacza Optical Character Recognition, czyli aplikacja do skanowania tekstu, która ma zapewnić wysoką jakość pracy oraz przyczynić się do rozwoju organizacji, w której zostanie wykorzystana. Aplikacja do skanowania tekstu, dzięki zastosowaniu technologii automatycznego rozpoznawania tekstu, może szybko i sprawnie przerobić na tekst skany książek, czasopism czy broszur.

Oferowana przez nas aplikacja OCR pozwala uniknąć ręcznego przepisywania dokumentów. Wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć go wykorzystując do tego oprogramowanie OCR, które przypisuje treści dokumentów do odpowiednio predefiniowanych metryk w systemie. To główna zaleta oferowanego przez nas programu do rozpoznawania tekstu – OCR by Primesoft. Pozwala on uwolnić pracowników od żmudnej i odtwórczej pracy, dając czas na realizowanie głównych zadań i obowiązków.

Dzięki programom do odczytywania tekstu unikamy wielu przeszkód związanych z przetwarzaniem danych. Program do OCR – OCR by Primesoft to zaawansowana aplikacja, która automatycznie weryfikuje informacje i przetwarza dane zawarte
na dokumencie bez udziału człowieka.

Program do skanowania tekstu OCR pobiera dane z dokumentu i automatycznie zaczytuje je do systemu, sprawdzając poprawność sczytanych danych w procesie walidacji: numer dokumentu, data dokumentu, numer rachunku bankowego, NIP, wartości kwotowe netto i brutto, stawka VAT, data płatności, nazwa kontrahenta, numer faktury oraz wiele innych. Podstawowymi źródłami danych mogą być: telefon, skaner, poczta, formularz.

OCR system oferuje dwa typy usługi:

1

Index OCR

Dzięki tej funkcjonalności system rozpoznaje określone indeksy i wyodrębnia je z zeskanowanego obrazu. Może być używany do wszystkich typów dokumentów (faktura, umowa, zamówienie, polisa ubezpieczeniowa, mandat, paragon i inne pisma). Po automatycznym rozpoznaniu i walidacji dane z obrazów są następnie wykorzystywane w szablonach do dalszych procesów funkcjonujących w firmie.

2

Fulltext OCR

Funkcjonalność pozwala na przeszukiwanie treści zarejestrowanych w systemie dokumentów. Zastosowanie algorytmów wyszukiwania pełno tekstowego umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnej informacji oraz przeglądanie dokumentów według opisujących je atrybutów i słów kluczowych

Porozmawiajmy
o OCR dla Ciebie.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.