Primesoft » Windykacja

zarządzanie obszarami

Program do windykacji

Windykacja faktur w systemie V-Desk to proces umożliwiający w łatwy sposób przeprowadzanie działań związanych z odzyskaniem należności w maksymalnie krótkim czasie. Oznacza efektywne i skuteczne pozyskiwanie należności. Dokumenty windykacyjne obsługiwane przez moduł to gównie: wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, pisma informacyjne, wezwania przedsądowe.

program-windykacja-należności
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Funkcjonalności programu w zakresie automatyzacji windykacji

Użytkownik systemu V-Desk ma możliwość obsługi całego procesu, jakim jest windykacja należności. Dokumenty mogą być na bieżąco analizowane, a po wykryciu przeterminowanych płatności, zostają uruchomione w systemie procedury windykacji faktur. Dokumentacja windykacyjna może być wygenerowana z poziomu aplikacji, poprzez dostęp do bazy przeterminowanych płatności. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, czy wysłany.

Windykacja faktur to możliwość automatycznego monitorowania statusu płatności za wystawione faktury, monitorowanie postępu prac oraz wymuszenie na użytkowniku wykonania określonych działań zdefiniowanych w procesie obsługi należności i zobowiązań (np. dodanie ręcznych adnotacji np. po wykonaniu telefonu lub wysłaniu wezwania, przekazanie sprawy do kolejnego użytkownika).

oprogramowanie-do-windykacji-należności

Integracja programu do windykacji

W module możliwe jest generowanie raportów z dostępnej dokumentacji windykacyjnej oraz danych pobieranych z systemów finansowo-księgowych. Integracja z systemem finansowo-księgowym pozwala na zmniejszenie pracochłonności obsługi procesów windykacyjnych firmy.

Korzyści z automatyzacji windykacji

 • Kontrola nad zobowiązaniami i należnościami – windykacja faktury
 • Obniżenie kosztów procesu windykacji faktury
 • Bieżąca analiza dokumentacji windykacyjnej
 • Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności
 • Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności
 • Szybka reakcja na opóźnione płatności
 • Pełna informacja analityczna o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych

Porozmawiajmy o skutecznej automatyzacji windykacji należności

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl

Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju