zarządzanie obszarami

Windykacja

Windykacja faktur w systemie V-Desk to proces umożliwiający w łatwy sposób przeprowadzanie działań związanych z odzyskaniem należności w maksymalnie krótkim czasie. Oznacza efektywne i skuteczne pozyskiwanie należności. Dokumenty windykacyjne obsługiwane przez moduł to gównie: wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, pisma informacyjne, wezwania przedsądowe.

Funkcjonalności

Użytkownik systemu V-Desk ma możliwość obsługi całego procesu, jakim jest windykacja należności. Dokumenty mogą być na bieżąco analizowane, a po wykryciu przeterminowanych płatności, zostają uruchomione w systemie procedury windykacji faktur. Dokumentacja windykacyjna może być wygenerowana z poziomu aplikacji, poprzez dostęp do bazy przeterminowanych płatności. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, czy wysłany.

Windykacja faktur to możliwość automatycznego monitorowania statusu płatności za wystawione faktury, monitorowanie postępu prac oraz wymuszenie na użytkowniku wykonania określonych działań zdefiniowanych w procesie obsługi należności i zobowiązań (np. dodanie ręcznych adnotacji np. po wykonaniu telefonu lub wysłaniu wezwania, przekazanie sprawy do kolejnego użytkownika).

Integracja

W module możliwe jest generowanie raportów z dostępnej dokumentacji windykacyjnej oraz danych pobieranych z systemów finansowo-księgowych. Integracja z systemem finansowo-księgowym pozwala na zmniejszenie pracochłonności obsługi procesów windykacyjnych firmy.

Korzyści

  • Kontrola nad zobowiązaniami i należnościami – windykacja faktury
  • Obniżenie kosztów procesu windykacji faktury
  • Bieżąca analiza dokumentacji windykacyjnej
  • Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności
  • Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności
  • Szybka reakcja na opóźnione płatności
  • Pełna informacja analityczna o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych

Porozmawiajmy o skutecznym zarządzaniu Twoją firmą.

Zapraszamy na darmowe konsultacje. Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju