Obieg zamówień firmowych

Kompleksowo nadzoruje procesy związane z identyfikacją potrzeb przedsiębiorstwa, pozwala sprawnie realizować przebieg zamówienia wraz z dekretacją wniosków. 

Powiązanie w jednym systemie z innymi procesami z obszaru zakupowego wpływa na usprawnienie zarządzania i kontrolowania planów budżetowych w skali przedsiębiorstwa i poszczególnych komórek. 

System obiegu dokumentów w procesie zamówień firmowych – co możesz zyskać? 

Elektronicznie procesowane zamówienia to oszczędność papieru i czasu pracowników. Wnioski rejestrowane są bezpośrednio w systemie, który pilnuje terminów, w razie potrzeby eskalując powiadomienia o konieczności realizacji zadania. 

Moduł umożliwia rejestrację ofert od kontrahentów, zapytań handlowych czy zapamiętuje wcześniejszą historię współpracy. Stanowi przydatne narzędzie przy wyborze najkorzystniejszej oferty lub weryfikacji kontrahentów. 

Cyfrowy proces zamówienia ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji zakupowych, dzięki wglądowi w całą historię zamówień wraz z zależnymi procesami (zakupy, zamówienia, faktury). Łatwo dostępne dane o zamówieniach pozwalają śledzić trendy, analizować wydajność i pilnować budżetów. 

Integracje modułu zamówień

W specyfikę obszarów zajmujących się realizacją zamówień wpisana jest jego zależność od pozostałych obszarów firmy, takich jak zakupy, budżetowanie czy rozliczenie. Moduł V-Desk daje możliwość realizacji wszystkich z uwzględnieniem ich zależności. Razem wpisują się w ekosystem firmy zwiększając efektywność działania organizacji. 

System V-Desk posiada nieograniczone możliwości integracyjne. W obszarze zamówień może zostać przeprowadzona synchronizacja danych z dowolnymi systemami ERP. 

V-Desk i V-Desk GA – moduł zamówień w dwóch różnych modelach wdrożeniowych. 

W każdej organizacji procesowanie zamówień i realizacja zakupów prowadzone są zgodnie z ustalanymi lub wypracowanymi procedurami. W przypadku gdy są one bardzo specyficzne lub skomplikowane, wychodzimy naprzeciw takim potrzebom. Wówczas przeprowadzimy analizę i przygotujemy specyfikację takiego projektu wdrożeniowego modułu zamówień. 

Mamy również gotowe procesy, które mogą być instalowane z pominięciem etapu analizy. Nasi eksperci pomogą dopasować rozwiązanie do potrzeb. 

Przykładowy proces realizacji zamówienia

Nasi klienci mówią o V-Desku