Power BI: raporty interaktywne i wizualizacja danych w V-Desk  

Power BI to czytelna i przejrzysta wizualizacja danych za pomocą narzędzia business intelligence bezpośrednio na platformie V-Desk. Interaktywne raporty zasilane są danymi i przetwarzane w przyjazne do dalszej pracy analitycznej zestawienia i modele danych. Zawsze aktualne i cyklicznie odświeżane raporty mogą być udostępniane zgodnie z nadawanymi uprawnieniami. To narzędzie to baza wiedzy analitycznej, wspomagające podejmowanie strategicznych decyzji zarówno dla menadżerów jak i każdego pracownika.  

Skorzystaj z atrakcyjnie i przystępnie przedstawionych danych bez zakupu licencji na dodatkowe narzędzie BI. 

Czy znasz te bolączki związane z podejmowaniem decyzji w oparciu o analizę danych? 

Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych czy innych ręcznie uzupełnianych narzędzi do tworzenia zestawień i analizy danych to marnotrawstwo czasu. Wydobycie i zebranie istotnych informacji zajmuje czas, pochłania koszty.  

Power BI w integracji z V-Deskiem automatycznie pobierze interesujące dane i przetworzy je w przydatne zestawienia

W firmie stosowane są narzędzia do analityki, ale brakuje jednej wygodnej platformy pozwalającej udostępniać raporty. Utrudnia to komunikację i współpracę pomiędzy działami firmy. 

Power BI zanurzone w systemie V-Desk nie tylko pobiera i agreguje wskazane dane, ale też za pomocą odpowiednio nadanych uprawnień pozwala zarządzać dostępami do współdzielonych raportów. To daje cenną wiedzę na temat firmy niemalże od ręki. 

Podejmowanie decyzji musi opierać się na aktualnych i spójnych danych. Brak narzędzi do analizy danych prowadzi do opóźnień w podejmowaniu trafnych decyzji.

Power BI zapewnia wizualizację danych, zbieranie ich w interaktywne raporty, co wspomaga podejmowanie trafnych decyzji i pozwala szybko reagować na zmieniające się trendy.  

Jak działa Power BI w V-Desk? 

Power BI osadzone w V-Desk i V-Desk GA 

Z aplikacji korzystać można zarówno od ręki jak i w modelu dedykowanym. Rozwiązanie w V-Desk GA wyposażone zostało w gotowe predefiniowane zestawienia i funkcje, natomiast w przypadku specyficznych potrzeb istnieje możliwość indywidulanego dostosowywania narzędzi. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

V-Desk Power BI – FAQ 

To rozwiązanie usprawni pracę wszystkich działów, które operują danymi i przetwarzają je do dalszych analiz. Sprawdzi się w następujących obszarach przedsiębiorstwa: 

planowanie finansowe, budżetowanie, prognozowanie, kontroling, analiza konkurencji, ocena ryzyka, strategia, KPI – wskaźniki efektywności. 

Wykorzystać w swojej pracy mogą je: kadra zarządcza, dział ryzyka, dział kontrolingu, dział finansowy, działy sprzedaży, działy marketingu. 

Źródła danych którymi zasilana jest baza danych aplikacji mogą być różne. Ważne by uruchomić odpowiedni kod importu danych, tzw. API. Dane mogą być pobierane z arkuszy excell, ale też ze stron www jaki bezpośrednio z aplikacji V-Desk.