Primesoft » Bezpieczeństwo informacji

Wysokie standardy bezpieczeństwa zarządzania informacją potwierdzone certyfikacją ISO 27001

Gwarantujemy naszym kontrahentom bezpieczne, zgodne z normami i regulacjami prawnymi zarządzanie informacją.

Zgodność naszych działań z ISO 27001 to:

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o wieloletnią praktykę,
  • certyfikacja wszystkich procesów organizacji,
  • cykliczna weryfikacja wdrożonych wytycznych,
  • nieustanne podejmowanie działań doskonalących,
  • świadome zarządzanie ryzykiem.
tuv-nord

Uzyskanie certyfikacji zgodności z normą ISO 27001 u uznanego audytora TÜV NORD GROUP działającego w oparciu o akredytację niemieckiej jednostki DAkkS to dla nas powód do dumy, a dla naszych Klientów gwarancja bezpieczeństwa w zakresie zarządzania informacją.

Podstawę certyfikacji stanowią wymagania norm: PN-EN ISO/IEC 27001:2017

„Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo informacji na każdym poziomie. Uznany na całym świecie certyfikat ISO 27001 gwarantuje, że odpowiednie środki są przez nas podejmowane, wdrażane i właściwie egzekwowane we wszystkich obszarach.”

Filip Kolendo, Wiceprezes Zarządu Primesoft Polska

Więcej o certyfikacji
Filip

Czym jest ISO

ISO to międzynarodowa organizacja normalizacyjna, której celem jest stworzenie standardów oceniających systemy zarządzania pod względem zgodności. W ramach audytu wykazaliśmy jako organizacja, zgodność wdrożonych procedur i środków z norma ISO 27001, a tym samym uzyskaliśmy certyfikat ją potwierdzający.

Kluczowym elementem normy standaryzującej systemy zarządzania informacją jest oparcie o zarządzanie ryzykiem uwzględniające aktywa i procesy w kontekście przetwarzania informacji.

Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych jest określenie prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka, w celu podjęcia działań pozwalających je ograniczyć.

Norma nakłada wymagania i zalecenia do konstrukcji systemu oraz do nieustannej weryfikacji wdrożonych wytycznych i ich skuteczności wraz z wymogiem ich przestrzegania. Z założenia norma wymaga udoskonalania i ulepszeń tak by funkcjonując w ramach wdrożonego systemu podejmować właściwe działania doskonalące. Poprzez przeprowadzenie audytu certyfikującego wykazaliśmy zgodność z wszystkimi normami.

„Uzyskanie certyfikatu jest ważnym kamieniem milowym w historii naszej firmy. Wykazujemy wysoki poziom odpowiedzialności w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa informacji. Jestem dumny z naszego zespołu zaangażowanego w projekt, pomyślnie przeszliśmy certyfikację w zaledwie kilka miesięcy i bez żadnych zastrzeżeń.”

Dariusz Jarczyński, Dyrektor Operacyjny Primesoft Polska, Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji

Przeczytaj wywiad
Darek