Wysokie standardy bezpieczeństwa zarządzania informacją potwierdzone certyfikacją ISO 27001

Gwarantujemy naszym kontrahentom bezpieczne, zgodne z normami i regulacjami prawnymi zarządzanie informacją.

Uzyskanie certyfikacji zgodności z normą ISO 27001 u uznanego audytora TÜV NORD GROUP działającego w oparciu o akredytację niemieckiej jednostki DAkkS to dla nas powód do dumy, a dla naszych Klientów gwarancja bezpieczeństwa w zakresie zarządzania informacją.

Podstawę certyfikacji stanowią wymagania norm:  PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Czym jest ISO?

ISO to międzynarodowa organizacja normalizacyjna, której celem jest stworzenie standardów oceniających systemy zarządzania pod względem zgodności. W ramach audytu wykazaliśmy jako organizacja, zgodność wdrożonych procedur i środków z normą ISO 27001, a tym samym uzyskaliśmy certyfikat ją potwierdzający.

Kluczowym elementem normy standaryzującej systemy zarządzania informacją jest oparcie o zarządzanie ryzykiem uwzględniające aktywa i procesy w kontekście przetwarzania informacji.

Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych jest określenie prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka, w celu podjęcia działań pozwalających je ograniczyć.

Norma nakłada wymagania i zalecenia do konstrukcji systemu oraz do nieustannej weryfikacji wdrożonych wytycznych i ich skuteczności wraz z wymogiem ich przestrzegania. Z założenia norma wymaga udoskonalania i ulepszeń tak by funkcjonując w ramach wdrożonego systemu podejmować właściwe działania doskonalące. Poprzez przeprowadzenie audytu certyfikującego wykazaliśmy zgodność z wszystkimi normami.

Cyfryzacja procesów biznesowych nigdy nie była tak prosta.
Zapewniamy indywidualne wsparcie i opiekę przez cały okres współpracy.