Obieg umów

program do zarządzania umowami w V-Desk

Moduł umowy systemu V-Desk to efektywna współpraca nad procesem zawarcia kontraktu. 

Od momentu przygotowania dokumentu, poprzez finalizowanie uzgodnień i akceptacje daje łatwość zarządzania całym procesem w jednym miejscu.  

V-Desk umowy to również elektroniczne repozytorium, czyli jedno uporządkowane miejsce przechowania, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów kontraktowych. 

Czy znasz te problemy dotyczące zarządzania umowami w firmie? 

Być może umowa utknęła na jednym z etapów albo utracone zostały jej zapisy. Unikniesz tych problemów dzięki cyfrowemu obiegowi umów. 

Zawsze na bieżąco będzie znany aktualny status umowy oraz wiadomy etap, na którym jest dokument. V-Desk to przejrzysta ścieżka przypisanych zadań i już wiadomo kto pracuje nad dokumentem. 

Potrzebujesz szybko informacji o zapisach w umowie, upływających terminach. 

System centralizuje dokumenty i pozwala na łatwe i szybkie pełnotekstowe wyszukiwanie informacji w dokumentach. 

Dzięki alertom i powiadomieniom nie ma potrzeby pilnować terminów. System zrobi to za Ciebie. Dzięki dowolnie ustawionym notyfikacjom system powiadomi o zbliżających się płatnościach czy zakończeniu terminu umowy.

Zmiany warunków umów modyfikowane aneksami wprowadzane do systemu dają pełny obraz sytuacji bez konieczności sprawdzania i szukania informacji. 

Funkcje wpływające na większą efektywność codziennej pracy z umowami

przypomnienia i alerty – kaskadowość powiadomień gwarantuje, że zadania nie pozostają nieobsłużone

wyszukiwanie za pomocą filtrów: zarówno pełnotekstowe, jak i według zadanych parametrów 

przypisywanie uprawnień 

nadawanie odpowiedzialności za zadanie, np. nadzór nad umową 

archiwizacja według kategorii umów 

tworzenie/dodawanie ulubionych raportów 

Elektroniczny obieg umów w V-Desk i V-Desk GA

Zaletą systemu V-Desk są jego możliwości dopasowania do specyfiki procesu. Wówczas konfigurujemy rozwiązanie w oparciu o szczegółową analizę.  

Natomiast dla firm, której potrzeby w zakresie obiegu i repozytorium umów nie odbiegają  od standardowych założeń mamy rozwiązania gotowe do natychmiastowego zastosowania. 

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

FAQ o zarządzaniu umowami przy zastosowaniu V-Desk 

Tak. Dostępne są zawsze aktualne wersje wprowadzanych zmian lub możliwość powrotu do poprzedniej wersji.

V-Desk to miejsce pracy nad projektem i realizacją umowy, zapewniające edycję dokumentów z zastosowaniem pakietu MS Office 365. W jednym miejscu w systemie wprowadzasz komentarze, uwagi i pracujesz na aktualnej wersji umowy. 

Mechanizm generowania dokumentów ArthurDoc naszej autorskiej aplikacji to możliwość sprawnego i szybkiego przygotowania nawet setek dokumentów. Wystarczy przygotowany wsad danych, a szablony uzupełniają się same. Wykorzystując gotowe szablony oszczędzasz czas i zapewniasz jednolity wzór dokumentów firmowych. Więcej na podstronie Arthurdoc 

Dokumenty mogą być przekazywane pomiędzy pracownikami posiadającymi konta dostępowe do aplikacji umowy w systemie V-Desk. Istnieje też V-Room, zwiększający możliwości współpracy przy zachowaniu wysokiego progu bezpieczeństwa danych. Aplikacja pozwala usprawnić komunikację z zewnętrznymi użytkownikami jak partnerzy, kancelarie prawne i finalizować umowy z kontrahentami za pomocą platformy V-Room.

Więcej o V-Room >>

W systemie przeprowadzisz procesowanie umowy od momentu przygotowania dokumentu, przez akceptację i elektroniczne zatwierdzanie każdym rodzajem cyfrowego podpisu. Primesoft Sign to wbudowana aplikacja umożliwiająca podpisywanie bezpośrednio w systemie. Takie rozwiązanie pozwala na podpisywanie bez przełączania się pomiędzy aplikacjami, czy też kłopotliwego zapisywania plików do podpisu w innym miejscu. 

Pełniąc funkcję cyfrowego rejestru umów, w miejsce katalogów na dysku czy tradycyjnych segregatorów na półce, aplikacja wspomaga zarządzanie umowami. Stanowi centralną bazę informacji.