Primesoft » Zakupy

zarządzanie obszarami

Program do zarządzania zakupami

Proces zakupowy w firmie oraz cały jego przebieg realizowany w systemie V-Desk zostaje przeprowadzony w sposób zoptymalizowany i w pełni zarządzany, co wpływa na lepszą wydajność zarządzania i planowania zakupów.

Punktem inicjującym procesy zakupowe w samym systemie jest dokumentacja zakupowa w formie elektronicznego wniosku, który wypełniony przez użytkownika jest poddawany kolejnym procesom. Dzięki temu realizowana jest idea obiegu bez papieru.

Platformy zakupowe firm działają kilku etapowo. Dzięki systemowi V-Desk, na poszczególnych etapach wniosek poprzez walidację, a także automatyczne uzupełnianie danymi dotyczącymi asortymentu, ilości, zamawiającego oraz danymi kontrahenta, pozwala na kontrolę i planowanie wydatków przed faktycznym powstaniem zobowiązania w oparciu o stosowne dokumenty zakupu. Proces zakupowy w przedsiębiorstwie czy też w firmie ma swój etap końcowy w systemie, gdy nastąpi powiązanie zakupu z fakturą i przekazanie zadania na realizację zamówienia.

 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Procesy zakupowe w firmie

System V-Desk pozwala na realizację takich procesów jak:

 • Przygotowanie i rejestracja zamówień
 • Rejestracja dokumentów i obiegu zapytań ofertowych
 • Ewidencja faktur zakupu oraz dokumentów wraz z przypisaniem do pozycji budżetowych
 • Przypisanie zamówienia do właściwej umowy lub faktury
 • Rejestr faktur zakupowych, wielostopniowa akceptacja oraz rozliczenie i raportowanie w systemie

Dzięki wprowadzeniu jednego systemu będącego bazą informacyjną, w którym dostęp do dokumentacji zakupowej mają uprawnieni pracownicy, istnieje możliwość pozyskiwania dowolnych raportów zamówień wpływających na efektywne zarządzanie zakupami oraz generowanie cash flow.

Integracje programu do elektronicznego obsługi procesów zakupowych i zarządzania nimi

Procedury zakupowe są zintegrowane z modułem budżetowania, poprzez dostęp do ewidencji faktur zakupowych, co daje możliwość raportowania zestawiającego. Jest to możliwe nie tylko dzięki dokumentowaniu wydatków poprzez faktury zakupowe, ale już z podjętych zobowiązań zarejestrowanych w module zamówień.

V-Desk jako system do zarządzania procesami biznesowymi nie tylko daje oszczędności finansowe, ale też zysk w postaci dodatkowego czasu oraz optymalizacji zasobów. Cała procedura zakupów w firmie to skrócenie formalności przy dokumentowaniu procesu – Dzieje się to poprzez połączenie z modułem obiegu faktur, który spełnia też funkcje programu do wprowadzania faktur zakupowych.

Integracja pozwala na jednokrotną rejestrację dokumentów, opisanie i akceptację wydatku co skutkuje uwolnieniem zasobów czasowych i kadrowych.

W momencie gdy faktura zakupowa pojawi się w organizacji jest ona automatycznie w systemie V-Desk parowana z zamówieniem, a dekret i akceptacja przenoszone są z zamówienia na fakturę, co znacznie skraca proces obiegu faktury i optymalizuje zarządzanie zakupami.

Narzędzia programu do zarządzania zakupami

Platforma zakupowa bazująca na systemie V-Desk, posiada narzędzia które w trakcie przekazywania zadań w obrębie procesu, zaopatrzone zostały w system alertów i powiadomień mailowych. Poprzez integrację z centralną bazą kontrahentów w systemie ERP, CRM lub innym dziedzinowym, możliwe jest współdzielenie jej pomiędzy tymi systemami.

Natomiast na etapie faktury poprzez integrację z systemem księgowym, w którym prowadzony jest rejestr faktur zakupowych, dochodzi do powiązania zakupu z przypisanym mu kosztem.

Wdrożenie platformy zakupowej wraz z wykorzystaniem systemu V-Desk zapewnia przejrzystość i łatwość w pozyskiwaniu informacji, a w dłuższej perspektywie pozwala na uproszczenie i ustandaryzowanie procesów. Może temu przysłużyć się również wprowadzenie zamówień cyklicznych. Zdefiniowanie zamówień cyklicznych zoptymalizuje zarządzanie procesami zakupowymi, przy okazji nie pozbawiając ich wymiaru kontroli. Poznaj i wybierz V-Desk. Najlepszy program do zarządzania zakupami w firmie.

Zarządzaj elektroniczne procesami zakupowymi firmy z programem V-Desk.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.