Elektroniczne zarządzanie zakupami 

Punktem inicjującym procesy zakupowe w systemie V-Desk jest dokumentacja zakupowa w formie wniosku elektronicznego. Po wypełnieniu przez użytkownika jest on poddawany kolejnym procesom, takim jak walidacja i automatyczne uzupełnianie danymi dotyczącymi: asortymentu, ilości, zamawiającego oraz danymi kontrahenta.

System V-Desk pozwala na kontrolę i planowanie wydatków przed faktycznym powstaniem zobowiązania w oparciu o stosowne dokumenty zakupu. 

Czy znasz te problemy z zarządzaniem zakupami w firmie? 

V-Desk umożliwia przygotowanie i rejestrację zamówień, w tym także rejestrację dokumentów i obiegu zapytań ofertowych. 

V-Desk jest takim systemem. Dostęp do dokumentacji zakupowej mają uprawnieni pracownicy, którzy mają możliwość pozyskiwania dowolnych raportów zamówień. 

W systemie V-Desk procedury zakupowe są zintegrowane z modułem budżetowania poprzez dostęp do ewidencji faktur zakupowych. Daje to możliwość raportowania zestawiającego.

Zarządzanie zakupami w V-Desk i V-Desk GA 

Moduł Zakupy jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

Zarządzanie zakupami w V-Desk – FAQ 

Tak. W momencie gdy faktura zakupowa pojawi się w organizacji jest ona automatycznie parowana z zamówieniem. Dekret i akceptacja są przenoszone z zamówienia na fakturę, co znacznie skraca proces obiegu faktury i optymalizuje zarządzanie zakupami. 

Tak. V-Desk poprzez integrację z centralną bazą kontrahentów w systemie ERP, CRM lub innym dziedzinowym, zyskuje możliwość jej współdzielenia pomiędzy systemami. 

Tak. Zdefiniowanie zamówień cyklicznych zoptymalizuje zarządzanie procesami zakupowymi, przy okazji nie pozbawiając ich wymiaru kontroli.