Zakupy i procesy obsługi zamówień firmowych 

System V-Desk pozwala na kontrolę i planowanie wydatków przed faktycznym powstaniem zobowiązania w oparciu o stosowne dokumenty zakupu. Jednocześnie kompleksowo nadzoruje także procesy związane z identyfikacją potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu pozwala sprawnie realizować przebieg zamówienia wraz z dekretacją wniosków. 

Moduły obsługujące zakupy i zapotrzebowania
w V-Desk i V-Desk GA 

Zakupy

Moduł ten pozwala na kontrolę i planowanie wydatków przed faktycznym powstaniem zobowiązania w oparciu o stosowne dokumenty zakupu. 

Dowiedz się więcej

Budżety

Windykacja umowy umożliwia automatyczne monitorowanie statusu płatności na podstawie podpisanych umów. 

Dowiedz się więcej

Środki trwałe

Proces do zarządzania środkami trwałymi umożliwia pełne zestawienie wszystkich składników majątku firmy.

Dowiedz się więcej

Zamówienia

Moduł ten kompleksowo nadzoruje procesy związane z identyfikacją potrzeb przedsiębiorstwa, pozwala sprawnie realizować przebieg zamówienia wraz z dekretacją wniosków.

Dowiedz się więcej

Cyfryzacja procesów biznesowych nigdy nie była tak prosta.
Zapewniamy indywidualne wsparcie i opiekę przez cały okres współpracy.

W jaki sposób rozwiązania V-Desk usprawniają procesy dotyczące zakupów i zamówień firmowych? 

Procedury zakupowe są zintegrowane z modułem budżetowania poprzez dostęp do ewidencji faktur zakupowych. Daje to możliwość raportowania zestawiającego. 

Umożliwia przygotowanie i rejestrację zamówień, w tym także rejestrację dokumentów i obiegu zapytań ofertowych. 

Elektronicznie procesowane zamówienia to oszczędność papieru i czasu pracowników. Wnioski rejestrowane są bezpośrednio w systemie, który pilnuje terminów. 

Nasi klienci mówią o V-Desku