Zarządzanie środkami trwałymi w V-Desk

Aplikacja do zarządzania środkami trwałymi umożliwia pełne zestawienie wszystkich składników majątku firmy. To intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie daje dostęp do informacji od ręki, pozwala rejestrować, prowadzić ewidencję środków trwałych w jednym centralnym miejscu w sposób cyfrowy.

Czy znasz te problemy dotyczące zarządzania środkami trwałymi przedsiębiorstwa? 

Cyfrowe katalogi wyposażone są w mechanizmy ułatwiające filtrowanie danych, a także wyszukiwanie pełnotekstowe, co skraca czas wyszukania informacji jednym kliknięciem. Dodatkowo, funkcje takie jak OCR przyspieszą rejestrację dokumentów. 

Praktyczne funkcje przypominania i alertów gwarantują, że zadania i terminy związane z danym środkiem nie zostaną przeoczone. 

Dane zebrane w systemie pozwolą na generowania planów amortyzacyjnych i odpisów. 

W procesie prowadzenia ewidencji istotna jest skrupulatność przygotowania dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje na temat poszczególnych środków trwałych muszą być koniecznie udokumentowane. Prowadzenie ewidencji powinno być bezbłędne, aby liczyć na możliwość amortyzacji kosztów.  

Zarządzanie środkami trwałymi w V-Desk i V-Desk GA 

Gotowe rozwiązanie dostępne jest na platformie V-Desk GA. Zaspokoi ono potrzeby typowo przebiegających procesów zarządzania środkami trwałymi.

W sytuacji bardziej skomplikowanych i wymagających procesów doświadczeni analitycy pomogą dopasować i skonfigurować dedykowane rozwiązanie. 

Zintegrujemy V-Desk z Twoimi systemami ERP

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

Środki trwałe w firmie – FAQ  

Zgodnie z przepisami są to wszelkie nabyte przez firmę, kompletne i zdatne do użytku środki przeznaczone do wykorzystania dłużej niż rok. Firmy prowadzą dokumentację składników majątku aby działać zgodnie z prawem, jeśli rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu. 

Środkiem trwałym firmy są m.in.: budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty. 

Zgodnie z definicja odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w przypadku spełnienia następujących zapisów: 

  • wartość składnika majątku wyższa niż 10 000zł 
  • składnik majątku jest własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzacji 
  • składnik został wytworzony we własnym zakresie lub nabyty 
  • składnik zdatny jest do użytku i kompletny