Strona główna » Środki trwałe

zarządzanie obszarami

Środki trwałe

Zadaniem modułu jest ewidencja środków trwałych, usprawnienie procesu rozliczenia inwestycji, ujednolicenie procesu obiegu dokumentów majątkowych w firmie. System V-Desk to sprawnie zarządzana dokumentacja środków trwałych, w tym w szczególności:

  • przyjęcie środków trwałych OT
  • likwidacja środka trwałego LT
  • zmiana miejsca użytkowania środka trwałego MT

Funkcjonalności

Moduł ten to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie środkami trwałymi oraz elementami wyposażenia firmy: komputery, samochody, telefony, meble, budynki itd.

Dostępne w oparciu o integrację V-Desk z systemem ERP zestawienie środków trwałych zawiera wszystkie informacje, począwszy od numeru identyfikacyjnego, poprzez dane techniczne i daty przeglądów, gwarancji. Istotną kwestią jest fakt, że ewidencja wyposażenia i środków trwałych znajduje się w jednym miejscu.

Moduł ewidencja środków trwałych w firmie, podobnie jak inne dostarczane przez nas rozwiązania, cechuje się elastycznością, co oznacza dostosowanie do indywidualnych wymagań każdego przedsiębiorstwa.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia umożliwia łatwe i przejrzyste prowadzenie centralnego rejestru wyposażenia oraz środków trwałych, posiadanych przez firmę

Korzyści

  • szybkie wyszukiwanie elementów w oparciu o nazwę, kategorię, numer seryjny lub producenta
  • uporządkowanie procesu zarządzania sprzętem
  • możliwość umiejscowienia w ramach innych procesów
  • generowanie dokumentów zarządzania środkami trwałymi

Ewidencjonowanie środków trwałych na platformie V-Desk oznacza również szereg raportów umożliwiających i ułatwiających w dalszej kolejności ich inwentaryzację. Ewidencja wyposażenia środków trwałych to elastyczny moduł pozwalający na indywidulane dostosowanie do wymagań klientów.

Porozmawiajmy o Twoim biznesie

Zapraszamy na darmowe konsultacje. Nasi specjaliści, w niezobowiązującej rozmowie nakreśla możliwe kierunki rozwoju