KSeF  

czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Integracja Systemu V-Desk z KSeF uwalnia przedsiębiorcę od konieczności technicznej obsługi faktur i przygotowania ich w odpowiednim ustrukturyzowanym formacie oraz waliduje poprawność techniczną i biznesową wysyłanych i odbieranych faktur. 

KSeF w V-Desk i V-Desk GA 

Moduł KSeF jest dodatkiem do modułu Faktury i jest dostępny w obu modelach wdrożenia systemu V-Desk. Można go skonfigurować w dedykowanej wersji systemu V-Desk oraz wybrać spośród gotowych procesów V-Desk GA. 

Zintegrujemy KSeF w V-Desk bez konieczności programowania 

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur w V-Desk nie wymaga angażowania działu IT. W dodatku jako dostawca platformy zarządzania procesami biznesowymi, na bieżąco dbamy o dostosowanie oferowanych produktów do zmian rynkowych, a także wszelkich zmian legislacyjnych. 

Platforma KSeF – FAQ 

Obowiązek korzystania z KSeF kilkukrotnie przekładany obecnie przewidziany został na 1 lutego 2026 roku dla dużych przedsiębiorstw, które w poprzednim roku rozliczeniowym uzyskały obrót powyżej 200 mln zł. ! kwietnia 2026 roku obowiązkiem zostaną objęte pozostałe przedsiębiorstwa.

Rządowa platforma KSeF będzie jednym ze sposobów, w jaki możemy otrzymać dokument kosztowy z Polski. Faktury spoza Polski oraz ewentualne dokumenty kosztowe niebędące fakturami (np. opłata za przejazd autostradą, parking itp), nadal będą trafiały do organizacji poza Krajowym Systemem e-Faktur.

KSeF będzie obowiązywał: 

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT 
  • przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT 
  • podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP

Faktura ustrukturyzowana przekazywana do lub pobierana z KSeF musi być w formacie xml według narzuconej schemy xd. 

Pobrane w technicznym formacie faktury, w systemie V-Desk są automatycznie prezentowane w czytelnej formie. Informacje w nich zawarte mogą być przekazywane do systemów dziedzinowych czy też zostać powiązane np. z umowami. Wizualizacja może zawierać dodatkowe indeksy z systemu, jak np. numer zamówienia lub korelującej umowy.

Obsługa załączników nie została przewidziana w KSeF. System V-Desk wychodzi jednak na przeciw potrzebie i umożliwia dołączenie do wystawionej faktury dodatkowych dokumentów i w formie załącznika przekazywanie ich bezpieczną platformą V-Room lub mailowo.