Rekrutacja w systemie V-Desk 

Moduł rekrutacji w systemie V-Desk to innowacyjne narzędzie dedykowane zespołom kadrowym, zaprojektowane i przemyślane w celu usprawnienia procesów rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to cyfrowe rozwiązanie, które umożliwia odkrycie potencjału i kompetencji pracowników poprzez automatyzację powtarzalnych zadań oraz wprowadzenie kontroli i porządku w procesach HR. 

Typowe wyzwania rekruterów. Znasz je? 

V-Desk nadzoruje proces rekrutacji od momentu wpłynięcia CV aż po zatrudnienie pracownika, umożliwiając pilnowanie terminów, planowanie harmonogramu rekrutacji i delegowanie zadań na wirtualne biurka pracowników zgodnie z nadanymi uprawnieniami. 

Elektroniczny workflow umożliwia automatyzację wielu etapów procesu rekrutacji, takich jak wysyłanie powiadomień o nowych aplikacjach, planowanie spotkań z kandydatami, przypisywanie zadań różnym osobom w zespole rekrutacyjnym itp. Dzięki temu pracownicy działu rekrutacji mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach procesu rekrutacji, a nie na powtarzalnych zadaniach administracyjnych. 

Dział rekrutacyjny często musi radzić sobie z dużą liczbą aplikacji i informacji o kandydatach, co może prowadzić do problemów z efektywnym zarządzaniem tymi danymi. Aby zapobiegać chaosowi związanemu z przetwarzaniem informacji konieczne jest zbieranie wszystkich danych do jednego łatwo zarządzanego systemu.  

Elektroniczna aplikacja do rekrutacji zapewni bezpieczne ich przechowanie i łatwość wyszukania potrzebnej informacji. Dzięki temu ułatwi podejmowanie trafnych decyzji podczas rekrutacji. 

Jedną z przyczyn przeciągających się rekrutacji może być brak komunikacji wewnętrznej w firmie. Dzieje się tak wówczas gdy nie wdraża się odpowiednich narzędzi wspierających zadania osób rekrutujących i decyzyjnych.  

Współpracę i dobrą komunikację miedzy nimi zapewnia moduł rekrutacji w systemie V-Desk. Wówczas zadania są przypisane do osób odpowiedzialnych, a cały proces nadzorowany.  

Elektroniczna rekrutacja w V-Desk i V-Desk GA 

Gotowe rozwiązanie dostępne jest na platformie V-Desk GA. Zaspokoi ono potrzeby typowo przebiegających procesów rekrutacyjnych. W sytuacji bardziej skomplikowanych i wymagających procedur rekrutacji doświadczeni analitycy pomogą wybrać dedykowane rozwiązanie. 

Nasi klienci mówią o V-Desku

Rekrutacja w V-Desk – FAQ 

Tak, V-Desk może być zintegrowany z innymi systemami HR, co umożliwia kompleksową obsługę procesów kadrowych. 

Tak, V-Desk zapewnia wsparcie techniczne dla swoich użytkowników, aby zapewnić płynne działanie systemu.