System CRM w V-Desk 

V-Desk CRM to cyfrowa baza informacji dostępna z dowolnego miejsca, by sprawniej zarządzać sprzedażą. Trwałe relacje z kontrahentem dają mocną przewagę nad konkurencją. Budowanie i dbałość o nie, z wykorzystaniem aplikacji V-Desk CRM przynoszą wymierne rezultaty. Pomaga w tym zestaw narzędzi umożliwiający dostęp do uporządkowanej informacji o klientach, zdarzeniach i aktualnej ofercie. 

Na drodze do sukcesu w relacji z klientami wyeliminuj niektóre bolączki: 

V-Desk daje możliwość założenia karty kontrahenta uzupełniając dane z bazy GUS. Integracja z rządową bazą danych pozwala automatyzować czynność żmudnego wypełniania rejestracji karty. Rejestracja w CRM i weryfikacja kontrahenta odbywają się sprawniej. 

Historia rozmów z klientami, dane i informacje na temat preferencji czy interakcji pozwalają podejmować trafne decyzje. Uporządkowanie tej wiedzy w jednym, dostępnym z dowolnego miejsca systemie przekłada się na zwiększoną skuteczność i lepsze wyniki sprzedażowe. 

Chaos i brak informacji prowadzi do trudności w zrozumieniu potrzeb klienta. CRM pozwala gromadzić i uporządkować w jednym systemie podsumowanie ustaleń, sprawozdań ze spotkań i rozmów. Pełna wiedza o relacjach i potrzebach kontrahentów przekłada się na budowanie trwałych relacji. Cenne dane umożliwiają prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych czy przygotować spersonalizowane oferty wpływając na decyzję i lojalność klientów.  

Zarządzanie relacjami z klientami w V-Desk i V-Desk GA 

Zaletą systemu V-Desk jest możliwość integracji z właściwie każdym systemem informatycznym. Nie ma na rynku firmy, która nie korzystałaby już z jakiegoś oprogramowania. Cała magia polega na tym, aby wszelkie programy wykorzystywane w firmie tak zintegrować z V-Desk, aby usprawnić procesy biznesowe w danej organizacji.

Nasi klienci mówią o V-Desku

System CRM (Customer Realation Managemet ) w V-Desk – FAQ 

System CRM umożliwia łatwe udostępnianie informacji o klientach i projektach wewnątrz firmy, współpracę nad ofertami i kampaniami marketingowymi oraz koordynację działań sprzedażowych. Dzięki temu handlowcy mogą lepiej współpracować z innymi członkami zespołu i zapewnić spójne i skoordynowane podejście wobec klientów. 

Prowadząc sprzedaż pracownicy muszą dobrze planować cały proces. System umożliwia poprowadzenie całego przedsięwzięcia od nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem aż po finalizację kontraktu. System CRM umożliwia śledzenie postępu w realizacji poszczególnych transakcji, identyfikowanie etapów, które wymagają uwagi oraz prognozowanie przyszłych przychodów. Dzięki temu handlowcy mogą skuteczniej zarządzać swoim czasem i zasobami, koncentrując się na najbardziej obiecujących leadach i projektach. 

Aktywne procesowanie sprzedaży na każdym jego etapie wymaga podejmowania różnych działań. Dzięki takim funkcjom jak wysyłanie powiadomień mailowo lub wewnątrz systemu pracownicy mogą być pewni, że nie stracą żadnej szansy i nie przeoczą możliwości kontaktu z klientem.