Polski Rząd przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Primesoft przychodzi z gotową aplikacją


23 października 2019 roku na terenie Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa UE 2019/1937, dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Dyrektywa ma być wdrożona poprzez ustawę w krajach Unii Europejskiej do dnia 17 grudnia 2021 roku. W tym czasie ustawa w naszym kraju doczekała się kilku wersji, kilkukrotnie dyskutowanych i poprawianych. Ostatecznie, skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2024 roku,  projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, tym samym dając nadzieję na szybkie wejście w życie dyrektywy i zaprzestanie narażania Polski na kary za niestosowanie się do przepisów.

Co zakłada ustawa?

Zgodnie z projektem, ustawa ma objąć ochroną tzw. sygnalistów. Sygnalista zgłaszając nieprawidłowości naraża się na działania odwetowe. Jeżeli pracodawca zastosuje wobec takiej osoby działania odwetowe to będzie miała prawo dochodzenia odszkodowania. Ustawa więc nie tylko chroni sygnalistów przed działaniami odwetowymi, umożliwia również dochodzenie odszkodowania. Wyniesie ono nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim roku.

Kim jest sygnalista w firmie?

Sygnalista to osoba zgłaszająca naruszenia prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. W nowym projekcie rozszerzono definicję osoby sygnalisty w kontekście stosunku pracy, prowadzonej działalności i służby wojskowej.  Wliczają się tutaj również wykonawcy, podwykonawcy lub dostawców oraz inne osoby zgłaszające informacje o nieprawidłowościach i naruszeniach w kontekście związanym z pracą.

Aby uzyskać status sygnalisty wymagane będzie dokonanie zgłoszenia za pomocą odpowiedniego kanału zgłoszeń. Istotne by dopełnić warunki dotyczące rzetelności postępowania sygnalisty oraz wiarygodności zgłaszanych lub ujawnianych przez niego informacji.

Sposoby zgłaszania uchybień przez sygnalistów.

Aplikacje do zgłaszania zostaną utworzone przez podmioty prywatne oraz publiczne. Na potrzeby wewnętrznych zgłoszeń sprawdzą się aplikacje od podmiotów prywatnych. Taka aplikacja dostępna jest w naszej galerii aplikacji V-Desk GA. Spełnia ona wymagania wobec wewnętrznych kanałów zgłoszeń.
Zgłaszanie możliwe będzie za pomocą:

wewnętrznych kanałów zgłoszeń

firmy zatrudniające powyżej 50 osób

zewnętrznych kanałów bezpośrednio do odpowiednich organów państwa

funkcję te przyjmuje na siebie Rzecznik Praw Obywatelskich

publiczne ujawnienie

w określonych przypadkach, gdy zawiodą pozostałe formy

Niezależnie od kanału zgłoszenia aplikacja powinna zapewnić sygnaliście anonimowość. Przekazywana informacja winna być poufna i przekazana do osoby czy komórki wyznaczonej przez pracodawcę.

Przepisy prawa i dyrektywa o ochronie sygnalisty

Dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa wprowadza szereg praw wobec sygnalistów oraz obowiązków jakie narzuca organizacjom w celu ich prawidłowej ochrony. W projekcie przewiduje się, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnić osobie sygnalisty pełną anonimowość oraz ochronę, w przypadku chęci zemsty przez osoby z organizacji, których zgłoszenie dotyczy. Dane osoby – sygnalisty muszą być możliwie dobrze zabezpieczone i zanonimizowane do ewentualnego momentu wszczęcia odpowiedniego postępowania prawnego.

Ustawa chroni sygnalistę także przed możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę dotyczącą naruszenia praw innych osób. Mogą to być prawa autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych oraz obowiązek zachowania tajemnicy w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.

Obowiązek pracodawcy. Na czym ma polegać?

Pracodawca zgodnie z wymogami dyrektywy ma obowiązek implementować odpowiednie wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń oraz podejmowania środków zaradczych. Firma winna wyznaczyć osobę czy jednostkę do przyjmowania, obsługi i procedowania wpływających sygnałów.

Ważne by postrzeganie działania osób zgłaszających było pozytywne, tzn. trzeba zadbać o świadomość, że działają w dobrej wierze, z zamiarem poprawy sytuacji i dla dobra ogólnego, często odgrywając ważną rolę w demaskowaniu korupcji, nadużyć i naruszeń praw człowieka.


Jakie możliwości daje aplikacja Sygnalista by Primesoft?

Chcesz tworzyć bezpieczne środowisko pracy dla siebie i swoich pracowników? Czy wiesz jak zapewnić zgodne z przepisami procedury zgłaszania incydentów oraz anonimowość zgłaszającego? Standardowe narzędzia nie wystarczą. Możesz oszczędzić czas i uruchomić cyfrowy obieg zgłoszeń bez angażowania działu IT. Specjalnie dla użytkowników Systemu V-Desk przygotowaliśmy aplikację typu no-code dla obsługi zgłoszeń incydentów. Zobacz jakie możliwości posiada nasza aplikacja Sygnalista.

Aplikacja Sygnalista Primesoft zapewnia

  • anonimowość zgłaszającego
  • komfort osoby zgłaszającej
  • przejrzystość i rozwój kultury zaufania w przedsiębiorstwie
  • bezpieczeństwo informacji
  • szybką i adekwatną reakcję na nieprawidłowości
  • automatyzację obsługi zgłoszeń

Jak działa aplikacja Sygnalista Primesoft?

Przekazuj zgłoszenia incydentów w jednym miejscu, według wytycznych zgodnych ze standardami organizacji. Ułatwi to dostosowany do procedur organizacji formularz zgłoszeń.

Zapewnij swoim pracownikom bezpieczne i komfortowe środowisko pracy. Ciesz się zaufaniem jako pracodawca, który zapewnia narzędzia do sprawnego przekazywania zgłoszeń z zachowaniem bezpieczeństwa danych zgłaszającego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym ekspertem już teraz.

Porozmawiaj z nami o tym jak możemy Ci pomóc