Kim jest sygnalista i jak działa aplikacja e-Sygnalista Primesoft?

Dnia 23 października 2019 roku na terenie Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa UE 2019/1937, dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, nazywanych potocznie sygnalistami. Dyrektywa powinna była zostać wprowadzona przez kraje Unii Europejskiej do dnia 17 grudnia 2021 roku. Polska, pomimo wezwania do usunięcia uchybienia w implementacji już w styczniu 2022 roku, nadal nie posiada ustawy wdrażającej w życie dyrektywę, a opóźnienie legislacyjne trwa do dzisiaj. Pierwsze wersje Ustawy były już kilkukrotnie dyskutowane i poprawiane. Ostatni projekt pojawił się w grudniu 2022 roku, a w dniu 10 stycznia 2023 r. ostatecznie Ustawa została skierowana do Sejmu. Wejdzie ona w życie od razu po uchwaleniu jej przez Parlament. Dlatego też firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, powinny być na nią gotowe już teraz. Mniejsze firmy, zatrudniające pomiędzy 50 a 250 osób, będą musiałybyć gotowe do 17 grudnia 2023 roku.

e-sygnalista
aplikacja-sygnalista

Kim jest sygnalista w firmie?

W momencie opracowywania tego artykułu nie ma jeszcze ostatecznej wersji ustawy. W związku z tym nie możemy podać konkretnej definicji z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa. Jednakże zwyczajowo sygnalistą określa się osobę, która ma wiedzę i dowody na temat nieprawidłowości w danej organizacji. Nie chodzi tu jednak tylko o przedsiębiorstwa ale także inne podmioty i instytucje takie jak organy państwowe czy urzędy. Sygnalista nie tylko zdobywa dowody i zgłasza je wewnętrznie lub do organów zewnętrznych. Ta osoba powinna mieć również na celu wprowadzenie zmian, aby takie nieprawidłowości usunąć.

Przepisy prawa i dyrektywa o ochronie sygnalisty

Dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa wprowadza szereg praw wobec sygnalistów oraz obowiązków jakie narzuca organizacjom w celu ich prawidłowej ochrony. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnić osobie sygnalisty pełna anonimowość oraz ochronę, w przypadku chęci zemsty przez osoby z organizacji, których zgłoszenie dotyczy. Samo przekazanie zgłoszenia powinno być dostępne w różnych formach np. pisemnie, ustnie lub elektronicznie, ale zawsze powinno być w pełni poufne. Dane osoby – sygnalisty muszą być możliwie dobrze zabezpieczone i zanonimizowane do ewentualnego momentu wszczęcia odpowiedniego postępowania prawnego.

aplikacja e-sygnalista Primesoft

Komentarz eksperta Primesoft

Moduł e-sygnalisty Primesoft umożliwia Klientom spełnić wymagania ustawowe w zakresie zarządzania nieprawidłowościami w organizacji oraz ochrony danych Sygnalistów. Pomaga kompleksowo zarządzać zgłoszeniami, jednocześnie dbając o anonimowość osób zgłaszających. Co ważne, moduł jest dostępny w bezpiecznej chmurze, uruchomiany „od ręki” i nie wymaga wdrożeń po stronie Klientów – zapewniamy pełną integrację z istniejącymi systemami”.

Sales Account Manager w Primesoft Polska
Jarosław Gostomski


Zainteresował Cię temat?
Porozmawiaj z doradcą lub napisz maila:

Tel.: +48 571 228 459
jaroslaw.gostomski@primesoft.pl

zgłoszenie-Sygnalista

Jakie możliwości daje aplikacja e-Sygnalista by Primesoft?

Chcesz tworzyć bezpieczne środowisko pracy dla siebie i swoich pracowników?
Czy wiesz jak zapewnić zgodne z przepisami procedury zgłaszania incydentów oraz anonimowość zgłaszającego?
Standardowe narzędzia nie wystarczą. Możesz oszczędzić czas i uruchomić cyfrowy obieg zgłoszeń bez angażowania działu IT. Specjalnie dla użytkowników Systemu V-Desk przygotowaliśmy aplikację typu no-code dla obsługi zgłoszeń incydentów. Zobacz jakie możliwości posiada nasza aplikacja e-Sygnalista.

Aplikacja e-Sygnalista Primesoft zapewnia

Sygnalista

anonimowość zgłaszającego

sygnalista w firmie

komfort osoby zgłaszającej

zaufanie

przejrzystość i rozwój kultury zaufania w przedsiębiorstwie

bezpieczeństwo-aplikacji

bezpieczeństwo informacji

nieprawidłowości

szybką i adekwatną reakcję na nieprawidłowości

automatyzacja-aplikacji

automatyzację obsługi zgłoszeń

Jak działa aplikacja e-Sygnalista Primesoft?

aplikacja-Sygnalista

Przekazuj zgłoszenia incydentów w jednym miejscu, według wytycznych zgodnych ze standardami organizacji. Ułatwi to dostosowany do procedur organizacji formularz zgłoszeń.

Zapewnij swoim pracownikom bezpieczne i komfortowe środowisko pracy. Ciesz się zaufaniem jako pracodawca, który zapewnia narzędzia do sprawnego przekazywania zgłoszeń z zachowaniem bezpieczeństwa danych zgłaszającego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym ekspertem już teraz.