Dig. IT Granty na cyfryzację dla MŚP

„Dig. IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP.” to nowy projekt grantowy oferowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie dla rozwoju na ścieżce cyfryzacji będzie możliwe z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-20217

Kto będzie mógł skorzystać z Dig.IT ?

 • Projekt skierowany jest do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu.
 • Szanse mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Minimalna wartość grantu: 40.000 Euro

Maksymalna wartość grantu: 200.000 Euro

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu

Planowany termin uruchomienia: II kwartał 2024 roku

Projekt skierowany do MMŚP

Obszary objęte wsparciem:

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań IT
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo

Czego dotyczy dofinansowanie:

Środki będzie można przeznaczyć na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz na szkolenia dla pracowników.

Koszty obligatoryjne (dominujące):

 • zakup gotowego oprogramowania lub zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia dedykowanego oprogramowania i/lub
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS, CSaaS itp.

Koszty fakultatywne (uzupełniające):

 • koszty wdrożenia oprogramowania
 • koszty szkoleń z obsługi wdrożonego oprogramowania
 • koszty niezbędnego sprzętu IT (np. serwery, komputery, panele operatorskie MES etc. )

Wykorzystując 70% dofinansowania przedsiębiorstwa mają szanse zwiększyć swoją konkurencyjność.