Skrzynka do e-Doręczeń – jak ją założyć?


Klasyczne listy polecone za potwierdzeniem odbioru prędzej lub później, ale zostaną zastąpione przez e-Doręczenia. Pierwotnie od 10 grudnia, a według najnowszych zapowiedzi Ministra Cyfryzacji, od 30 grudnia urzędy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego będą musiały aktywować tę usługę. Jak założyć skrzynkę e-Doręczeń? Czy ta usługa ma wsparcie w systemie V-Desk Primesoft?

Skrzynka e-Doręczeń co to takiego?

System e-Doręczeń powstał celem utworzenia możliwości komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami a administracją publiczną.

E-Doręczenia będą stanowić elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, których nie trzeba będzie fizycznie nadawać w placówce pocztowej.

Dzięki tej opcji możliwe będzie wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do internetu.

Niemniej, aby móc korzystać z tej możliwości, należy założyć adres i skrzynkę e-Doręczeń. Firmy, które to zrobią, będą na nią otrzymywać wiadomości i dokumenty od podmiotów publicznych, które zaczną korzystać z e-Doręczeń.

Od 30 grudnia 2023 roku adres do doręczeń elektronicznych wpisany w BAE, powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, muszą założyć:

  • Radca prawny
  • Adwokat
  • Doradca podatkowy
  • Doradca restrukturyzacyjny
  • Rzecznik patentowy
  • Notariusz
  • Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe

WAŻNE!
Od 30 grudnia 2023 roku spółki oraz zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadania adresu doręczeń elektronicznych. Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi jednak z inicjatywą legislacyjną, która może przesunąć datę wdrożenia systemu e-Doręczenia na 1 stycznia 2025 roku.

Skrzynka do doręczeń elektronicznych – jak ją założyć krok po kroku?

Chcąc założyć skrzynkę do e-Doręczeń należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek dla podmiotu, którego dotyczy sprawa oraz dołączyć do niego dokumenty zawierające dane reprezentanta lub pełnomocnika oraz administratora.

Żeby złożyć wniosek należy mieć jeden z trzech środków potwierdzających tożsamość w sieci – profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód. Wniosek składa się za pośrednictwem rządowej strony internetowej.

Po złożeniu wniosku i podpisaniu go elektronicznie należy odebrać potwierdzenie złożenia dokumentu pod adresem e-mail administratora, którego podano w wniosku.

Skrzynka do e-Doręczeń
– aktywacja

Samo złożenie wniosku nie wystarczy do założenia aktywnej skrzynki do elektronicznych doręczeń. Należy ją jeszcze aktywować, a w tym celu konieczne jest zalogowanie się do serwisu mObywatel.

W serwisie należy otworzyć zakładkę Twoje skrzynki w bocznym menu, a następnie wybrać opcję Aktywuj skrzynkę i podać adres e-mail do powiadomień.

Co ważne – po aktywacji skrzynki e-Doręczeń będzie do niej trafiać korespondencja od podmiotów, które już używają tej usługi.

Skrzynka do e-Doręczeń w V-Desk – jak funkcjonuje?

Skomunikowane z obiegiem korespondencji e-Doręczenia V-Desk zapewnią płynną obsługę listów poleconych. Pisma pobierane są automatycznie, odciążając pracowników od konieczności ręcznego sprawdzania skrzynek e-Doręczeń, rejestracji korespondencji i archiwizacji pism.

Komunikując system V-Desk z rządową platformą klienci zyskują podwójnie, otrzymując kompleksowość obsługi i elastyczność rozwiązań. e-Doręczenia zintegrowane z V-Desk stają się intuicyjną w obsłudze i gwarantującą bezpieczeństwo dostępu platformą. Dodatkowo, wpływające pisma mogą inicjować różne procesy obiegu dokumentów np. obieg korespondencji, zasilać rejestr kancelaryjny, jak i stanowić niezależną aplikację.

System V-Desk gwarantuje, że żadne ważne urzędowo pismo nie zostanie zgubione, przeoczone oraz niezwłocznie zostanie skierowane do obsługi we właściwym dziale. Działania te zostały zautomatyzowane tak, że pracownicy otrzymują powiadomienia o czekających zadaniach, a pismo jest już zarejestrowane w systemie.

Pobierz ebooka o e-Doręczeniach

Wszystko co musisz wiedzieć o e-Doręczeniach w jednym miejscu.
Czym jest system e-Doręczenia? Kogo dotyczy?
Kiedy wchodzi obowiązek korzystania z tego systemu?