Sieć polskich hoteli wprowadza cyfryzację


Roll out V-Desk w Grupie Soltex

Roll out  systemu V-Desk dotyczy spółek Holiday Park&Resort oraz Holiday Park&Gastronomia. Jest to sieć prężnie działających na polskim wybrzeżu luksusowych ośrodków dysponującą jedną z największych baz noclegowych oferowanych turystom.

Firma rozpoczęła pracę z systemem V-Desk już w zeszłym roku, obecnie rozszerza jego funkcjonowanie na pozostałe spółki. Głównym celem współpracy była optymalizacja procesów przetwarzania faktur oraz rozbudowanie rejestru korespondencji o proces obiegu.

Sytuacja przed wdrożeniem elektronicznej platformy

Z uwagi na wielospółkowość i rozproszony charakter organizacji dokumenty nie zawsze trafiały we właściwe miejsce, a proces ich dekretacji wydłużał się. Obecnie system wspomógł ten obszar wykorzystując mechanizm programu OCR, który działa na zasadzie automatycznego, inteligentnego odczytu danych z faktury. W systemie dokumenty są rozdzielane do odpowiedniej lokalizacji na biurko odpowiedzialnej za zadanie osoby.

Korzystne zmiany

Elektroniczny obieg dokumentów całkowicie wyeliminował konieczność obiegu papieru w procesie, optymalizując przepływ pracy usprawniając procesy fakturowania i procesy obiegu i przetwarzania korespondencji.