Nowy workflow w Foton Novelty


Narzędzie służy do zarządzania i wspomaga planowanie pracy

Jedna z ostatnio realizowanych prac zespołów wdrożeniowych dotyczyła rozbudowy systemu V-Desk, funkcjonującego w Foton Novelty Group o nowe moduły.

Potrzebą klienta była sprawna organizacja przekazywania zadań. Powstało rozwiązanie, którego podstawowym celem jest:

  • rejestracja zadań,
  • przekazywanie ich do wykonania bezpośrednio w systemie,
  • oraz zapewnienie pełnej kontroli nad stanem ich realizacji.

Nowy moduł jest już kolejną rozbudową platformy V-Desk. Wcześniejsze obszary, w których uruchomiliśmy cyfrowy przepływ pracy i dokumentów to obszary administracyjno -biurowe, obiegi dokumentów kosztowych oraz cyfrowe repozytorium dokumentów.

W jaki sposób te obszary zostały wzmocnione z wykorzystaniem V-Deska omawiamy w case study z wdrożenia.