System workflow – czym jest i jak działa?

W współczesnym świece, kiedy wydajność i efektywność stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu w biznesie, wykorzystanie praktyczne workflow odgrywa coraz większą rolę. Wiele osób z pewnością spotyka się na co dzień z pojęciem, jednak nie wszyscy szczegółowo wiedzą co właściwie oznacza.

System workflow to narzędzie pozwalające na kontrolowanie i automatyzowanie procesów biznesowych. Dzięki niemu możliwe jest usprawnienie pracy oraz minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego. W niniejszym artykule przedstawimy, jak dokładnie działa program workflow, jakie korzyści z jego stosowania wynikają oraz w jakich branżach jest najczęściej wykorzystywany. Czy jesteście gotowi na zgłębienie tematyki workflow? Zapraszamy do lektury.

system-workflow
co-to-jest-system-workflow

Co to jest system workflow
i dlaczego ma tak duży wpływ na poprawę wydajności pracy?

Nie chcę przedstawiać Wam jednej konkretnej definicji workflow, ponieważ nie istnieje jedno dobre wyjaśnienie pojęcia. Konstrukcja definicji, w przypadku każdej firmy oraz różnych doświadczeń, może być nieco inna. W ogólnym rozumieniu workflow to metoda i system prowadzenia procesów wykonywanych przez pracowników po wcześniejszym zdefiniowaniu przez kadrę zarządzającą. Menedżerowie rozdzielają pracę oraz czynności, mając na względzie ustalone z góry wytyczne, procedury, a także kompetencje osobowe. W konsekwencji pracownicy różnych działów realizują procesy, często nie mając wiedzy oraz wglądu w całość struktury, czy przepływów pracy w innych działach organizacji.

Samo pojęcie workflow oznacza w tłumaczeniu na język polski przepływ pracy. Często bywa także traktowany jako przepływ informacji między poszczególnymi pracownikami. W wielu organizacjach procesy pracy są wcześniej ustalane oraz modelowane poprzez narzędzia klasy BPM.

Jak działa system workflow?

Jak już pisaliśmy wcześniej, sam oprogramowanie workflow to narzędzie pozwalające na kontrolowanie i automatyzowanie procesów biznesowych. Modelowana i obsługiwana w programie lub aplikacji jest sekwencja zadań, która definiuje cały cykl życia dokumentu (np. faktur, umów czy korespondencji) lub procesów pracy.

W skład systemu workflow wchodzą m.in. modele procesów biznesowych, diagramy graficzne, reguły routingu, wytyczne dotyczące wyjątków i nieprawidłowych sytuacji oraz moduły automatyzujące przepływ pracy. Program do workflow umożliwia nadzór nad procesami biznesowymi, zwiększa ich efektywność, minimalizuje błędy i czasochłonność. Pozwala na łatwiejsze i szybsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Zwykle jest wykorzystywany w branżach, takich jak finanse, medycyna, logistyka czy produkcja, ale coraz częściej pojawia się w innych sektorach. Z takich rozwiązań korzysta także administracja publiczna, biura rachunkowe, działy HR oraz firmy handlowe.

jak-działa-oprogramowanie-workflow

Porozmawiajmy już teraz o systemie workflow w Twojej firmie

Jakie dokumenty mogą być procesowane poprzez program workflow?

Programy obsługujące procesy pracy pozwalają także na obieg różnego typu dokumentów wewnątrz organizacji. Do najczęstszych z nich można zaliczyć:


Zapotrzebowania

workflow-zapotrzebowania


Zamówienia

workflow-umowy


Umowy

wnioski-urlopowe-delegacje

Wnioski urlopowe
i delegacje

instrukcje-procedury


Instrukcje i procedury

dokumenty-wewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

grafiki-pracy

Plany, harmonogramy i grafiki pracy

Oczywiście wiele procesów obsługiwanych przez program do workflow odbywa się w pełni elektronicznie. Może to być chociażby zgłoszenie delegacji, przypisanie środka transportu, zatwierdzenie delegacji przez przełożonego, a następnie rozliczenie i księgowanie kosztów. Coraz częściej podobnie sprawa ma się z ewidencją obecności, zgłaszaniem i akceptacją urlopów, czy prowadzeniem procesów rekrutacji pracowników.

Z czego składa się program do workflow?

Aby lepiej zrozumieć, czym jest system workflow, warto zidentyfikować jego podstawowe elementy procesy i procedury. Najważniejszym z nich jest zadanie, które składa się z aktywności. Aktywność może przyjąć postać manualną, wykonywaną przez członka zespołu, lub automatyczną, wykonywaną przez system. Kolejnym istotnym elementem jest tranzycja, czyli warunki, które muszą zostać spełnione, aby przejść z jednej aktywności do kolejnej.

Program workflow składa się z kilku części. Na początku konieczne są decyzje związane z zaangażowaniem poszczególnych osób, określeniem charakterystycznych cech procesu oraz podziałem obowiązków. Często tworzone są również diagramy workflow obrazujące przepływy zadań. Następnie pojawia się czas na wdrożenie systemu oraz szkolenie pracowników z obsługi aplikacji. Po wdrożeniu systemu oraz przeszkoleniu personelu, można przystąpić do realizacji zadań.

Program do workflow udostępnia wszystkim użytkom zespołu konkretne aktywności do wykonania. W trakcie realizacji obsługi procesów następnie wprowadzane są działania optymalizujące oraz automatyzujące lub zmieniające w całości proces pracy.

proces-program-do-workflow

Jakie korzyści daje organizacji wdrożenie programu workflow?

Wdrożenie oprogramowania do workflow w firmie może przynieść jej wiele korzyści.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • Zwiększenie efektywności firmy poprzez usprawnienie pracy i automatyzację zadań.
  • Poprawa jakości produktów lub usług dzięki lepszemu zarządzaniu procesami i kontroli jakości.
  • Skrócenie czasu realizacji zadań i pracy dzięki eliminacji zbędnych etapów i dokładnemu monitorowaniu postępów.
  • Zwiększenie transparentności działań i bardziej efektywne zarządzanie informacjami poprzez centralizację oraz uporządkowanie danych.
  • Poprawa komunikacji między pracownikami i lepsze wykorzystanie ich potencjału, dzięki skutecznej koordynacji pracy oraz łatwiejszemu przekazywaniu informacji.
  • Zwiększenie kontroli nad procesami i redukcja ryzyka popełnienia błędów w konsekwencji automatyzacji, wprowadzeniu reguł oraz standardów czy procedur.
  • Poprawa efektywności zarządzania zasobami w wyniku lepszego planowania i monitorowania wykorzystania zasobów.
  • Ułatwienie raportowania i analizy danych dzięki dostępności oraz uporządkowaniu informacji w systemie.
  • Zwiększenie elastyczności organizacji w wyniku możliwości łatwego dostosowywania procesów do zmieniających się potrzeb i warunków.
  • Większe zadowolenie klientów ze względu na szybszą i bardziej efektywną obsługę.

Porozmawiaj z nami o workflow w Twoim przedsiębiorstwie

Jak usprawnić procesy pracy w firmie?

Oczywiście wdrożenie programu do workflow to tylko jeden ze sposób, w jaki można poprawiać efektywność realizowanych zadań. W celu usprawnienia procesy pracy w firmie można zastosować także inne rozwiązania:

1.

Wprowadzić automatyzację zadań w celu zwiększenia efektywności i skrócenia czasu wykonywania pracy.

2.

Ujednolicić procedury i standardy, aby ułatwić pracownikom wykonywanie zadań oraz zapewnić spójność działań.

3.

Wdrożyć wysokiej jakości system workflow w organizacji, w celu pełnego monitorowania postępów i kontrolowania wykonania zadań.

4.

Szkolić pracowników, aby mieli odpowiednie umiejętności i wiedzę do wykonywania zadań w sposób efektywny, a także zgodny z procedurami.

5.

Dokumentować procesy i zadania, tak by łatwiej było je monitorować i poprawiać w przyszłości.

6.

Ustalać cele i mierniki efektywności, aby precyzyjnie mierzyć skuteczność działań oraz identyfikować obszary wymagające poprawy.

7.

Współpracować z pracownikami, żeby poznać ich potrzeby i sugestie dotyczące usprawnienia procesów.

8.

Regularnie przeprowadzać audyty i oceny efektywności, aby zidentyfikować problemy i wdrożyć odpowiednie działania korygujące.

9.

Stworzyć kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji, tak by motywować pracowników do proaktywnego podejścia oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

system-workflow

V-Desk – system workflow od Primesoft

Primesoft specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu w firmach rozwiązań klasy workflow i DMS. System V-Desk od 20 lat wspiera pracę w setkach przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Wiele znanych i cenionych polskich marek dzięki V-Desk przyśpieszyło swoją pracę oraz procesy biznesowe.

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa stawiają na V-Desk? Przede wszystkim ze względu na kompleksowość rozwiązań, które obsługują i digitalizują praktycznie wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie.

Chcesz dowiedzieć się jak działa nasz system workflow? Skontaktuj się z nami już dziś!