OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Foton Novelty Group

Cel wdrożenia: usprawnienie organizacji pracy w obszarach administracyjnych

Rozwiązanie: System V-Desk procesowania faktur kosztowych (OCR, weryfikacja z listą VIES) dla procesów umów 

Foton Novelty z siedzibą w Szczecinie jest przedsiębiorstwem prężnie działającym od 2013 roku w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Nowoczesne i technologicznie zaawansowane projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz sieć magazynów energii realizuje na terenie całej Polski.

Szybki rozwój, a także połączenie dwóch spółek (Novelty OZE Group sp. z o.o z Foton- Elektrownie słoneczne i Magazyny Energii SA) w jedno przedsiębiorstwo oznaczało więcej wyzwań w kluczowych obszarach biznesowych.

„W naszej działalności dbamy przede wszystkim o dobrostan środowiska i dlatego wspieramy naszych klientów w inwestycjach w ekologiczne źródła pozyskiwania energii. Wraz ze wzrostem działalności rośnie potrzeba usprawnień w organizacji pracy w szczególności w obszarach administracyjnych. Zbyt duża liczba przetwarzanych dokumentów to nie tylko kwestia chaosu czy zagubionych faktur to również kwestia proekologicznego podejścia. Uznaliśmy, że konieczna jest eliminacja zbędnego papieru w niezbędnych procesach.”

Dyrektor Finansowy w Foton Novelty

Marek Putzlacher

Analiza potrzeb

Wspólnie z Foton Novelty podjęliśmy wyzwanie wprowadzenia w organizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów w celu cyfryzacji obszarów obiegu dokumentów kosztowych, a wraz z nimi ewidencjonowania i archiwizowania umów.

Wdrożenie systemu

Kwestia eliminacji papieru, a także automatyzacji wprowadzania dokumentów do systemu została rozwiązana poprzez wprowadzenie inteligentnego odczytu danych z zastosowaniem zaawansowanej technologii OCR. Dokumenty zarówno kosztowe, jak i umowy są sprawnie wprowadzane do systemu, a dalsza ich weryfikacja i akceptacji przebiega w sposób elektroniczny.

Należy nadmienić, że integracja z rządowymi API w tym automatyczna weryfikacja białej listy oraz kontrola statusu płatnika VAT to funkcjonalności, które również zostały zapewnione z poziomu Systemu V-Desk.

Uprawnieni użytkownicy otrzymali możliwość zaawansowanego przeglądania dokumentów i wyszukiwania z nich potrzebnej informacji. W przypadku kadry zarządczej informacje mogą być przekazywane w postaci gotowych raportów na podstawie danych, które zbierane są w systemie podczas rejestracji czy przetwarzania dokumentów.

Wielostopniowa akceptacja faktur oraz generowanie paczek płatności do banku to must have systemu, dzięki któremu procesy nabrały tempa, a my mamy nad nimi kontrolę.”

Dyrektor Finansowy w Foton Novelty

Marek Putzlacher

Kolejne obszary optymalizacji procesów

W ślad za usprawnieniami w obszarze dokumentów kosztowych pojawiła się również silna potrzeba by uporządkować i ustandaryzować procesy związane z dokumentacją prawną. Zawieranie umów z kontrahentami, ich aneksowanie, a także formalności związane obiegiem dokumentów zostały również odzwierciedlone w systemie. W tym obszarze firma przede wszystkim zyskała przejrzystą i uporządkowaną ewidencję oraz gwarancję bezpieczeństwa danych jak i właściwą archiwizację dokumentów. Jednym słowem usprawnienie w zakresie zarządzania procesem przygotowania umowy z kontrahentami.

Po implementacji Systemu V-Desk zapewniamy firmie FNG objęcie usługą kompleksowego wsparcia i serwisu w ramach którego gwarantujemy rozbudowę systemu o nowe moduły i funkcjonalności w miarę rozwoju i potrzeb biznesowych.

Korzyści dla Klienta

Dzięki wprowadzeniu cyfrowej platformy i zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań firma zdecydowanie podniosła swoją konkurencyjność na rynku. Wynika to głównie z możliwości usprawnienia w obszarach, gdzie ważny jest dostęp do twardych danych, rzetelnej informacji, a także sprawnej komunikacji z kontrahentami.

Wprowadzając cyfrowe faktury i umowy Foton Novelty Group:

  • zredukowała koszty operacyjne, obniżając pracochłonność związaną z obiegiem dokumentów,
  • wyeliminowała papier, obniżając koszty związane z kopiowaniem i drukowaniem dokumentów,
  • zwiększyła i zoptymalizowała efektywność procedowanych zadań,
  • ustandaryzowała i ustrukturyzowała procesy,
  • zapewniła automatyzację procesów i zadań, odciążając pracowników.