V-Desk w Optimie


Wiodący operator logistyczny firma Optima Logistics Group rozpoczęła pracę z systemem V-Desk. Wdrożeniem objęto kilka procesów obsługi dokumentów związanych ze zleceniami transportowymi, obsługą reklamacji i dokumentów kosztowych.

Zapewniona integracja z wewnętrznym systemem Speed to kluczowy element efektywnego workflow oraz sprawnego przepływu informacji u Klienta. Obecnie w systemie przetwarzane są następujące dokumenty: faktura kosztowa, noty, pisma, dokumenty transportowe, dowody wykonania usługi, dokumenty dotyczące reklamacji, obciążeń, informacji o zmianie danych.

Projekt zakładał dostarczenie rozwiązania skalowalnego, uwzględniającego dotychczasowy dynamiczny rozwój jak i szerokie plany na przyszłość firmy Optima Logisitcs Group.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie!
Życzymy rozwoju pełnego sukcesów!