Skuteczna weryfikacja kontrahentów w branży spedycyjnej


Dedykowane rozwiązanie w systemie V-Desk

Firma spedycyjna, która realizuje dla swoich klientów obsługę transportu poprzez organizację przewoźników oczekiwała systemu workflow, który wesprze pracowników w ich codziennej działalności. Zakres obowiązków obejmuje również administracyjną obsługę, polegającą na kompletowaniu i przetwarzaniu informacji i danych pozyskanych w toku procesowania dokumentów.

System V-Desk pozwala podnieść efektywność realizacji zleceń transportowych, wspiera i automatyzuje obsługę zgłoszeń takich jak: reklamacje czy szkody powstałe w trakcie transportu.

Na jednym z etapów wdrożenia systemu V-Desk zdiagnozowano potrzebę objęcia cyfryzacją  działu weryfikacji kontrahentów. W odpowiedzi zadecydowano o rozbudowie systemu V-Desk, tworząc dedykowane rozwiązanie, zintegrowane z wewnętrznym systemem dziedzinowy  SPEED.

Moduł usprawnia proces weryfikacji zarówno klientów, przekazujących zlecenia  jak i przewoźników je realizujących. W systemie kompletowane są dokumenty wymagane do podjęcia współpracy, stanowiąc centralne miejsce ich przetwarzania. Dane i informacje są zawsze aktualne, co umożliwia podjęcie właściwej dla danego typu transportu decyzji. W systemie możliwe jest sprawdzenie kontrahenta poprzez weryfikację w wywiadowniach, profilach giełdowych, czy  dzięki usłudze pobrania danych z bazy GUS/VIES. Możliwy jest także wgląd do informacji na temat wcześniejszej współpracy z innymi spółkami w grupie.

Moduł weryfikacji funkcjonujący w dziale weryfikacji kontrahenta jest praktycznym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji kadrze menadżerskiej. Dodatkową zaletą jest integracja w zakresie eksportu danych do systemu sprzedażowego SPEED. Dzięki rozbudowie systemu V-Desk mogą podejmować trafne decyzje dotyczące współpracy w ramach wykonania transportu czy obsługi klienta w oparciu o aktualne dane.