Sprawne zarządzanie dokumentacją ISO w Lhoist


Procedowanie dokumentów, aktualizacja i tworzenie nowych instrukcji od teraz elektronicznie.

Spółka Lhoist Bukowa sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncenru Lhoist Group. Jako ekspert w dziedzinie produkcji wapna i wyrobów wapienniczych, oferuje swoje produkty dla odbiorców z wielu dziedzin gospodarki. Dzięki unikatowej jakości złóż surowca i ściśle kontrolowanym procesom technologicznym, dostarcza wysoko cenione produkty wraz z powiązanymi usługami w zakresie logistyki, doradztwa i ekspertyz technologicznych.

Dbałość o przestrzeganie norm i procedur w ramach wymagań ISO jest jednym z priorytetów spółki. Jednak wysoka liczba procesowanych dokumentów stanowiła wyzwanie organizacyjne. Wraz z programem workflow wprowadzono usystematyzowanie i digitalizację obszaru. Aktualizacja istniejących oraz tworzenie nowych procedur i instrukcji, ich weryfikacja i udostępnianie odbywają się obecnie w systemie V-Desk.

Dzięki modułowi ISO w systemie V-Desk osiągnięto szereg korzyści, najważniejsze to:

  • automatyzacja obiegu dokumentów,
  • uporządkowanie procesów,
  • zwiększenie kontroli i nadzoru nad obiegiem nowo tworzonych dokumentów,
  • współbieżna praca nad dokumentem dla wielu osób jednocześnie,
  • automatyczne powiadomienia o zmianach w procedurach,
  • elektroniczne archiwum wraz z możliwością wyszukiwania pełnotekstowego,
  • szybki dostęp do potrzebnej informacji.

Rozwiązanie w postaci cyfrowej obsługi dokumentacji ISO oznacza sprawne zarządzanie obszarem, w szczególności większą efektywność obsługi dokumentacji. Jego zastosowanie pozwoliło uwolnić zasoby gdyż wiekszość prac wykonuje automatycznie system.

Więcej informacji na temat tego czym jest i jak działa system do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD znajdziecie w tym artykule

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Jak działa system EZD? (primesoft.pl)