INC Group usprawnia procesy


Faktury, korespondencja, umowy już tylko cyfrowo w INC SA i INC Dom maklerski

Najważniejsze procesy zostały zoptymalizowane. Usprawniono ich obieg wykorzystując automatyzację, poniesiono efektywność i zadbano o ich ujednolicenie.

INC SA oraz Dom Maklerski INC wchodzą w skład INC Group, dynamicznie rozwijającej się polskiej grupy kapitałowej działającej w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. INC SA to autoryzowany doradca rynku New Connect i Catalyst w Polsce oraz AeRO w Rumunii. Dom Maklerski INC SA oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych na rynku regulowanym GPW, rynku New Connect oraz rynku Catalyst.

Realizując potrzebę digitalizacji kluczowych procesów przeprowadziliśmy analizę i  na jej podstawie wdrożyliśmy gotowe rozwiązanie. System V-Desk objął przede wszystkim dla obu spółek następujące procesy:

W przypadku spółki Dom Maklerski, poza wymienionymi skonfigurowano i uruchomiono moduł zarządzania bazą inwestorów, tzw. CRM.

Kluczowym etapem prac było przeprowadzenie integracji z systemem Symfonia, celem zapewnienia płynności wymiany danych pomiędzy wdrażanymi obiegami, a systemem księgowym.