ArthurDoc w integracji z V-Deskiem


W ramach nowego wdrożenia systemu V-Desk uruchomione zostało rozwiązanie ArthurDoc. Narzędzie automatyzuje tworzenie i generowanie wysokiej jakości dużej liczby dokumentów poprzez mechanizm pozwalający automatycznie uzupełniać treści dokumentów wordowych tworzonych w obszarach dokumentów prawnych, pism wychodzących, zamówień, wniosków.
ArthurDoc optymalizując czas i pracę potrzebną do stworzenia dokumentów ułatwia zarówno realizację wewnętrznych procesów biznesowych jak i komunikację z Klientem. W integracji z systemem V-Desk znacząco przyspiesza zarządzanie przetwarzanymi dokumentami.

Polecamy rozwiązanie ArthurDoc zarówno jako samodzielne narzędzie, jak i część sytemu workflow.