Zapewnienie o utrzymaniu ciągłości działania systemów i świadczenia usług- oświadczenie Zarządu Primesoft Polska


W związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną Zarząd Primesoft Polska informuje, że aktualnie nie widzi zagrożenia związanego z zapewnieniem ciągłości działań w żadnym obszarze, w którym świadczone są usługi wdrożeniowe i usługi wsparcia.
W szczególności informuje, że Primesoft Polska:

  1. nie jest powiązany właścicielsko ani kapitałowo z osobą fizyczna ani prawną związaną z Federacją Rosyjską;
  2. nie kupuje ani nie wykorzystuje technologii pochodzących z Rosji, które miałyby istotny wpływ na prowadzoną działalność;
  3. nie widzi zagrożenia dla swojej działalności w aktualnych i możliwych do przewidzenia sankcjach nakładanych na Rosję przez Polskę, UE, Stany Zjednoczone lub inne państwo;
  4. żadne serwery ani inne elementy infrastruktury technicznej wykorzystywane przez Primesoft Polska nie są zlokalizowane na terenie Federacji Rosyjskiej;
  5. nie prowadzi inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej;
  6. infrastruktura firmy (lokalowa, techniczna, chmurowa) pozwala na prowadzenie pracy w trybie ciągłym przy niesprzyjających okolicznościach, w tym m.in. niezależne szerokopasmowe łącza internetowe, zapasowe zasilanie agregatem prądotwórczym, gotowość do pracy zdalnej w 100%, backupy kluczowych zasobów w chmurze w innych krajach na terenie EOG.

Zarząd Primesoft Polska monitoruje aktualną sytuację geopolityczną, a w przypadku pojawienia się nowych negatywnych czynników, mogących mieć wpływ na świadczone usługi, będzie bezzwłocznie informować klientów i partnerów.

Podpisano:

Adam Tychmanowicz, prezes zarządu

Filip Kolendo, wiceprezes zarządu