Wysoki poziom naszych usług zatwierdzony certyfikatem ISO 27001


Pierwszy audyt certyfikujący na zgodność z normą systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Primesoft Polska zakończył się sukcesem. Z radością i nieukrywaną dumą informujemy, że uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu i potwierdzenie, że wszystkie nasze działania, procedury oraz świadomość pracowników w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji są zgodne ze światowymi wymaganiami.

W obszarze bezpieczeństwa informacji poprzeczkę stawiamy sobie wysoko, a uzyskany certyfikat ISO jest potwierdzeniem, że potrafimy temu sprostać. Wspólnie wypracowany System Zarządzania Bezpieczeństwem pozwala nam właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia i zarządzania ryzykiem.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu SZBI