Rozbudowa systemu w De Dietrich


Współpraca z naszym wieloletnim Klientem zakończona kolejnym sukcesem. W ramach rozbudowy systemu V-Desk przeprowadziliśmy implementację nowego modułu dla potrzeb spółki De Dietrich. Klient otrzymał rozwiązanie wspomagające procesy obsługi zgłoszeń na szkolenia prowadzone dla dostawców.

Cyfrowa platforma w spółce obejmuje już kilka obszarów. Oprócz procesowania zgłoszeń szkoleniowych, w systemie obsługiwane są faktury, wnioski inwestycyjne i zapotrzebowania, rozliczanie delegacji. Integracja z systemami wewnętrznymi zapewniając wymianę danych zwiększa efektywność pracy użytkowników.