V-Desk Sign – podpis cyfrowy w systemie V-Desk


Proponujemy zastosowanie podpisu elektronicznego na umowie, oświadczeniu i każdym innym ważnym dokumencie bezpośrednio w systemie V-Desk.
Jest to możliwe z aplikacją V-Desk Sign, która w bezpieczny sposób i z dowolnego miejsca pozwala opatrzyć dokumenty podpisem kwalifikowanym.
Stosując wbudowane w systemie rozwiązanie nie ma konieczności uruchamiania dodatkowych narzędzi i przełączania się pomiędzy aplikacjami czy tracenia czasu na wyszukiwanie dokumentu. Podpis uzupełniany jest na odpowiednim etapie procesu obiegu dokumentów poprzez wywołanie aplikacji. Narzędzie pozwala więc na oszczędność czasu i sprawne zabezpieczenie dokumentu podpisem wirtualnym.
Wbudowana w systemie aplikacja daje również możliwość weryfikacji opatrzonych e-podpisem dokumentów niezależne od jego formatu czy dostawcy podpisu elektronicznego.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem V-Desk i jego pozostałymi funkcjonalnościami.