Rozwój V-Desk w firmie Tip-Topol


Jedną z naszych ostatnich realizacji przeprowadziliśmy rozbudowując system V-Desk funkcjonujący w firmie Tip-Topol.

Rozbudowa objęła przygotowanie modułu dla obszaru Umów z kontrahentami. Jej nadrzędnym celem było zastąpienia dotychczasowej formy przechowywania i archiwizowania umów. Wraz z uruchomieniem elektronicznego obiegu dokumentów forma papierowa zastąpiona została cyfrowym rozwiązaniem, umożliwiającym sprawny i szybki dostęp do informacji. Kluczowym elementem wdrożenia, mającym istotny wpływ na płynność pracy z systemem była jego integracja z Graffiti ERP w zakresie listy kontrahentów.

Dziękujemy firmie Tip-Topol za obdarzenie nas zaufaniem i wybór naszych produktów.