Autostrada Wielkopolska SA wprowadza system V-Desk


Rozwiązanie zostało zaimplementowane w następujących obszarach: faktury, korespondencja, rejestr umów. Płynność procesów gwarantuje integracja z następującymi systemami:

  • Ms Office 365
  • finansowo- księgowym Sage.
  • usługą Poczty Polskiej, e-nadawca
  • generatorem dokumentów ArthurDoc.

Przeprowadzając powyższe integracje z zewnętrznymi usługami stworzyliśmy dla naszego Klienta platformę do płynnej obsługi dokumentów z możliwością ich przekazywania do wysyłki czy płatności, zależnie od jego rodzaju. Zastosowanie generatora ArthurDoc oraz integracji Ms Office 365 pozwala na współbieżną edycje dokumentów, czy ich tworzenie z wykorzystaniem gotowych szablonów.