Rozwój i rozbudowa V-Desk dla FLC sp. z o.o


Niedawno zakończyliśmy prace nad rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów w spółce FLC.

Dotychczas funkcjonujący w obszarze faktur i umów system V-Desk został rozbudowany i objął swoim zasięgiem obszar kancelarii. Użytkownicy z powodzeniem pracują w systemie w zakresie opiniowania i zatwierdzania umów oraz obiegu faktur. Natomiast od niedawna rozpoczęli pracę z systemem V-Desk w zakresie obiegu, rejestracji i raportowania korespondencji i przesyłek.

FLC to firma ogólnobudowlana specjalizująca się w kompleksowej obsłudze różnorodnych inwestycji, w tym w zakresie generalnego wykonawstwa.