Filip Kolendo, CTO Primesoft Polska jednym z panelistów na kongresie firm IT


Firma odporna na turbulencje – wymiana wiedzy w IT Corner.

IT Corner to stowarzyszenie firm technologicznych w Polsce – jest miejscem współpracy, otwarte na innowację, służące wymianie wiedzy.

Przyszło nam funkcjonować w niespokojnych czasach: rosnącej inflacji, podnoszenia się z kryzysu po pandemii, czy trudności z pozyskaniem pracowników w branży IT. Tym i wielu innym zagadnieniom poświęcono spotkanie, które przyciągnęło liczne firmy technologiczne.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych do udziału zaproszono Prezesów firm software’owych, którzy potrafili przeprowadzić swoje firmy przez trudne czasy i mają za sobą doświadczenie związane z utrzymaniem firmy w czasie kryzysu. Jednym z panelistów był Filip Kolendo, który podzielił się swoją wiedzą i niemałym doświadczeniem, a także spostrzeżeniami na najbliższe lata pełne wyzwań. Prezes udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników zainteresowanych, jak działać by nadchodzące wyzwania przekuć na swoją korzyść.