Dom Maklerski CVI optymalizuje procesy z V-Desk


Wydajność i efektywność dzięki cyfryzacji

CVI to zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie inwestycji finansowych, zapewniających opiekę prawną i operacyjną klientom przede wszystkim w Europie Środkowo- Wschodniej. Jako niezależna firma inwestycyjna CVI zapewnia elastyczne rozwiązania finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych (np. wydatki inwestycyjne, kapitał obrotowy, LBO, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje).

System V-Desk zaimplementowany został dla  kilku istotnych procesów. Dzięki dopasowaniu i zindywidualizowaniu do potrzeb, usprawnione zostały obiegi dokumentów kosztowych, w tym faktur zakupu i sprzedaży. Cyfryzacją objęto obieg korespondencji, a także rejestr sporządzanych z kontrahentami umów. Odzwierciedlony w systemie proces obiegu dokumentacji transakcyjnej przebiega bez potrzeby dostępu do papierowych oryginałów.