Cyfryzacja w kancelarii prawnej


Korespondencja w elektronicznym obiegu dokumentów.

Kancelaria Radców Prawnych Oleś, Rys, Sarkowicz świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa gospodarczego. W swojej działalności prowadzi obsługę przedsięwzięć na rynku kapitałowym, inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych jak i inwestycji przemysłowych.

Współpraca z kancelarią objęła prace analityczno- implementacyjne dotyczące Systemu V-Desk do obsługi korespondencji przetwarzanej w kancelarii prawniczej.

Rozwiązanie zostało wdrożone w modelu SaaS wykorzystującym infrastruktuę Microsoft Azure.