V-Room – nowe rozwiązanie, które pozwala dołączyć kontrahentów do systemu workflow


W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego Klienta stworzyliśmy nową platformę o nazwie V-Room. Jest ona dostępna na infrastrukturze Microsoft Azure. V-Room w integracji z systemem V-Desk daje możliwość prostego przekazywania zadań do osób spoza organizacji bez zakładania konta w systemie, automatyczne przesyłając mailowe powiadomienie o nowym zadaniu. W mailu zawarty jest bezpośredni link kierujący do zadania. Po jego wykonaniu na na platformie V-Room następuje zakończenie zadania, a sprawa automatycznie powraca do systemu.

Po zakończonym wdrożeniu przekażemy więcej szczegółów.